Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w Chełmie

Chełm

Chełm to miasto zlokalizowane na wschodnich rubieżach województwa lubelskiego. Zachwyca urokliwymi zakątkami, odrestaurowanymi zabytkami, ciekawymi turystycznie miejscami. Ze swoją bogatą historią mniejszości (Żydzi, Ukraińcy), Chełm jest prawdziwym miastem pogranicza - wielu kultur, religii, smaków. To ważne cechy ośrodka akademickiego.

Warto wspomnieć o spokoju, jakim bez wątpienia charakteryzuje się Chełm. Miasto stanowi alternatywę dla dużych, odległych aglomeracji. Nie przytłacza tempem życia i nie wymaga ciągłego dostosowywania się do zmiennych zasad. Pozwala w spokojnej atmosferze niewielkiego miasta uzyskać dostęp do satysfakcjonujących programów kształcenia podyplomowego.

Studia podyplomowe w Chełmie

W mieście znajdują się trzy uczelnie wyższe: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej oraz Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Wszystkie te szkoły oferują różnorodne studia podyplomowe. W ich ofercie znajdują się programy z obszaru nauk technicznych, rolniczych, pedagogiki i psychologii, informatyki, administracji czy spedycji i transportu.

Humaniści mogą tu wybrać takie studia podyplomowe jak filologia polska, pedagogika opiekuńcza, wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną, zarządzanie zasobami ludzkimi, profilaktyka społeczna i terapia uzależnień czy resocjalizacja i socjoterapia.

Pod miastem znajduje się odkrywkowa kopalnia kredy, blisko jest także do kopalni węgla w Łęcznej. Nic zatem dziwnego, że w Chełmie można studiować automatyzację górnictwa, programowanie obrabiarek CNC oraz maszyny górnicze i wiertnicze.

Ale to nie wszystko - sprawdź sam(a), jakie studia podyplomowe w Chełmie możesz jeszcze wybrać. Szczegóły dotyczące kosztów, warunków rekrutacji czy przebiegu studiów znajdują się w poniższych linkach.

Nie spiesz się z wyborem. Pamiętaj, że wybór studiów podyplomowych to ważna decyzja. Uzyskane w ich ramach kompetencje i wiedza zwiększają szanse na awans zawodowy, wzrost wynagrodzenia, zmianę ścieżki kariery.

Programy studiów podyplomowych

Administrator Infrastruktury Informatycznej
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Dietetyka. Poradnictwo żywieniowe
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem ...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią P...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Filologia polska studia kwalifikacyjne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Gospodarka finansowa jednostek samorządu terytoria...
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Maszyny górnicze i wiertnicze
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Mediacje rówieśnicze, szkolne, oświatowe i nieletn...
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Organizacja i zarządzanie oświatą
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Przygotowanie i Zarządzanie Projektami Finansowany...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Resocjalizacja i socjoterapia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków ...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe w zakresie logopedii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia podyplomowe w zakresie zarządzania kryzysow...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Terapia przez sztukę w edukacji przedszkolnej i wc...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środk...
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Collegium Civitas w Warszawie
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Politechnika Lubelska
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Zielonogórski
Politechnika Gdańska
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet w Białymstoku
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu