Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w Gorzowie

Gorzów Wlkp.

Myślisz o zmianie w życiu zawodowym? Twój awans uzależniony jest od zdobycia dodatkowych kwalifikacji? Chcesz zdobyć specjalistyczną wiedzę? Jeśli odpowiedziałeś/aś TAK na powyższe pytania, a dodatkowo mieszkasz w północnej części województwa lubuskiego, pomyśl o studiach podyplomowych w Gorzowie Wielkopolskim.

Gorzów jest miastem spokojnym, cichym, dobrze skomunikowanym. Blisko stąd do Poznania, Szczecina i Berlina. Okolice Gorzowa Wielkopolskiego to w dużej mierze lasy i piękne rzeki (szczególnie urokliwe w letnim sezonie kajakowym).

Gorzów to także miasto pełne kultury. Mieści się tu Filharmonia Gorzowska, Teatr im. J. Osterwy, muzea, Miejskie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sztuki oraz - co szczególnie istotne w kontekście życia studenckiego - liczne kluby.

Studia podyplomowe w Gorzowie Wielkopolskim

Swoje siedziby mają w mieście trzy szkoły wyższe: Akademia im. Jakuba z Paradyża, Wyższa Szkoła Biznesu i Wyższa Szkoła Zawodowa. Oferują one studia podyplomowe m.in. z obszaru pedagogiki, prawa, finansów, zarządzania, administracji.

Przyjrzyjmy się bliżej. Język polski dla nauczycieli, przedsiębiorczość dla nauczycieli, zarządzanie placówką oświatową - to kierunki pozwalające zdobyć dodatkowe wykształcenie z dziedziny pedagogiki.

Zarządzanie procesami logistycznymi, zarządzanie produkcją (menedżer produkcji), zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie, zarządzanie zasobami ludzkimi - to przykładowe studia podyplomowe dla osób chcących sprawdzić się w roli menadżera.

Ponadto studia podyplomowe w Gorzowie Wielkopolskim to także takie kierunki jak bibliotekoznawstwo z informacją naukową, coaching i public relations w ochronie zdrowia, gerontologia z elementami opieki nad osobami starszymi, pedagogika resocjalizacyjna czy logopedia - dla każdego coś interesującego!

Jeśli więc chcesz uzyskać dodatkowe wykształcenie bliżej miejsca zamieszkania, z dala od chaosu wielkich metropolii, wybór mniejszego ośrodka akademickiego, jakim jest Gorzów Wielkopolski, to dobra decyzja. Skorzystaj z naszej wyszukiwarki i znajdź najlepsze dla Ciebie studia podyplomowe w Gorzowie Wielkopolskim.

Programy studiów podyplomowych

Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Coaching i public relcions w ochronie zdrowia
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie int...
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Gerontologia z elementami opieki nad osobami stars...
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Gerontopedagogika - organizowanie pracy z senioram...
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią...
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Systemy zarządzania jakością
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Transport - spedycja - logistyka
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie jednostkami służby zdrowia
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie procesami logistycznymi
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie procesami logistycznymi - menedżer log...
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie produkcją - menedżer produkcji
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie projektami w przedsiębiorstwie
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie przedsiębiorstwem w kryzysie
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie relacjami i wartością klienta - menedż...
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie w administracji publicznej z elementam...
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim
Politechnika Lubelska
Collegium Civitas w Warszawie
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Politechnika Gdańska
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Zielonogórski
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu