Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w Płocku

Płock

Urokliwie położony (nad niezwykle szeroką w tym miejscu Wisłą) Płock to miasto o niemal tysiącletniej tradycji. To historyczna stolica Mazowsza a nawet - choć rzadko wspomina się głośno tamten okres - stolica Polski. Choć później Płock utracił swoje znaczenie na rzecz nieodległej Warszawy, do dziś pozostaje interesującym, pięknie położonym i pełnym zabytków miastem.

Oprócz historii, jednym z najbardziej istotnych wyróżników Płocka jest dziś ogromna rafineria. To tutaj siedzibę ma Polski Koncert Naftowy Orlen.

Studia podyplomowe w Płocku

Szkoły wyższe w Płocku oferują szeroki wybór kierunków, zarówno pierwszego stopnia, jak i magisterskich oraz podyplomowych. Studia podyplomowe w Płocku to dobry pomysł dla przebojowych, aktywnych mieszkańców tego miasta i okolic.

Filia Politechniki Warszawskiej oferuje kierunki o profilu technicznym. Technologia BIM w projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych to propozycja dla wszystkich zainteresowanych najnowocześniejszymi technologiami w budownictwie. Z kolei kierunek o nazwie ropa naftowa i produkty naftowe zdecydowanie wyróżnia Płock na edukacyjnej mapie Polski. Jego powstanie wiąże się rzecz jasna z największym miejscowym pracodawcą - rafinerią PKN Orlen.

W Płocku swoją siedzibę ma także Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica. W jej murach można studiować tak różnorodne kierunki jak - przykładowo - zarządzanie procesami logistycznymi, wychowanie fizyczne, administracja, fizyka z astronomią, gerontologia z elementami opieki paliatywnej, edukacja zdrowotna i promocja zdrowia, biologia, e-biznes czy edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (oligofrenopedagogika). To tylko niektóre kierunki z bogatej oferty uczelni.

Z kolei Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku oferuje takie studia podyplomowe jak negocjacje i mediacje, rachunkowość budżetowa, zastosowanie Excela w biznesie, analiza i eksploracja danych rynkowych i marketingowych czy język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej.

Jak zatem widać - studia podyplomowe w Płocku dają wiele różnych możliwości rozwoju. Jeśli zdecydujesz się podjąć wyzwanie, skorzystaj z naszej specjalnej wyszukiwarki i wybierz najlepszy dla Ciebie kierunek.

Programy studiów podyplomowych

Akademia analityka biznesowego
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesn...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Arteterapia i terapia zajęciowa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Audyt i controlling w organizacji
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pr...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Gerontologia z elementami opieki paliatywnej
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Historia. Historia i społeczeństwo
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Informatyka i technologia informacyjna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Integracja sensoryczna z podstawami neurodydaktyki
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Komunikacja marketingowa i zarządzanie marką
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Negocjacje i mediacje. Oferta specjalna skierowana...
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Pedagogika korekcyjno- kompensacyjna i logopedia s...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagog szkol...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Ropa naftowa i produkty naftowe
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Rozwój osobisty – studia coachingu
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Socjoterapia dzieci i młodzieży
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży ze specjal...
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Wychowanie do życia w rodzinie i wychowanie seksua...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie finansami (rachunkowość i podatki)
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie i edukacja w turystyce i hotelarstwie
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie oświatą - menedżer oświaty
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie podmiotami ekonomii społecznej
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie procesami logistycznymi
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie projektami (wg metodyki Prince2®)
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie projektami współfinansowanymi ze środk...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie w ochronie zdrowia - menedżer ochrony ...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Politechnika Lubelska
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Collegium Civitas w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Uniwersytet Zielonogórski
Politechnika Gdańska
Uniwersytet w Białymstoku
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej