Turbiny gazowe i układy gazowo parowe

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

00-665 Warszawa
ul. Nowowiejska 21/25
tel. 22 234 52 86
Strona programu

Informacje ogólne

Studia podyplomowe Turbiny gazowe i układy gazowo-parowe realizuje Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej.

Turbiny gazowe powszechnie wykorzystywane są do produkcji energii elektrycznej, napędu maszyn i urządzeń przemysłowych, statków powietrznych oraz pojazdów bojowych. W energetyce konwencjonalnej turbiny gazowe i układy parowe uważane są za najszybciej rozwijająca się technologię, która umożliwia produkcję energii elektrycznej z najwyższą sprawnością przy małej emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Rozwój energetyki gazowej w obecnej strukturze jednostek wytwórczych w krajowym sektorze elektroenergetycznym umożliwi bilansowanie produkcji energii elektrycznej, a w szczególności pokrycia zapotrzebowania w szczycie lub niepewnej produkcji z odnawialnych źródeł energii OZE. W Polsce eksploatowanych jest kilkanaście turbin gazowych lub układów gazowo-parowych, a dalszych kilka takich obiektów znajduje się w trakcie budowy. Aby skutecznie wykorzystać potencjał energetyki gazowej należy stworzyć dobrze wyedukowane i przeszkolonej kadry.

Studia podyplomowe skierowane są do kadry zarządzającej, pracowników działów eksploatacji, utrzymania ruchu oraz służb technicznych przedsiębiorstw z branży energetycznej i paliwowej, które eksploatują lub planują wybudować układy z turbinami gazowymi. Wykładowcami będą pracownicy krajowych uczelni technicznych (Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Śląska, Politechnika Krakowska) a także przedstawiciele przemysłu z pracownikami firm dostarczających technologię gazową włącznie.

Od słuchaczy wymagane jest wykształcenie wyższe, preferowane wykształcenie techniczne. Program studiów obejmuje zagadnienia związane z budową i eksploatacją turbin gazowych, oraz instalacji energetycznych z turbinami gazowymi.

Ukończenie studiów podyplomowych, spełniających wymagane warunki odnośnie zakresu tematycznego, umożliwia:

  • nabycie wiedzy w zakresie budowy i eksploatacji turbin gazowych oraz układów gazowo-parowych,
  • nabycie wiedzy użytecznej oraz umiejętności w zakresie przygotowania, realizacji procesu inwestycyjnego,
  • nabycie wiedzy w zakresie najnowszych trendów stosowanych w energetyce w tym energetyka niekonwencjonalna, jądrowa, ogniwa paliwowe, silniki spalinowe,
  • dokonanie krytycznej oceny sposobu eksploatacji instalacji energetycznej oraz wskazanie sposobu jej poprawy,
  • wskazanie ogólnego rozwiązania technologicznego dla nowej instalacji energetycznej w oparciu o zewnętrzne uwarunkowania oraz zapotrzebowanie na energię elektryczną i ciepło.

Kontakt

Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej
ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa

Kierownik studiów: dr inż. Grzegorz Niewiński
Kontakt: [email protected], tel. 22 234 52 84

Sekretariat studiów: Katarzyna Langiewicz
Kontakt: [email protected],

tel. 22 234 52 86, 22 825 29 01

Koszty

7 500 zł (z możliwością rozłożenia na raty)

Czas trwania

2 semestry (10 trzydniowych zjazdów: czwartek, piątek, sobota). 193 godziny dydaktyczne (w tym zajęcia na obiekcie przemysłowym).

Warto również wiedzieć

Zasady naboru:

Nabór na studia podyplomowe może być otwarty lub prowadzony na podstawie umowy z podmiotem zewnętrznym (studia zamawiane).
O przyjęciu na studia prowadzone w formie otwartej decyduje kolejność zgłoszeń.
O przyjęciu na studia prowadzone w formie zamkniętej decyduje podmiot zewnętrzny (zamawiający studia).

Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie