Zarządzanie BHP

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu

61-485 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219
tel. 61 84 34 796
Strona programu

Informacje ogólne

Celem studiów z obszaru Zarządzania BHP jest wyposażenie absolwentów w umiejętności, dzięki którym będą potrafili sprawić, by w zakładzie pracy było bezpiecznie.

Program kształcenia został opracowany tak, by wykształcić wysokiej klasy fachowców, którzy zajmować się będą przestrzeganiem regulaminów, wypełnianiem dokumentów, profilaktyką zdrowotną, przeciwdziałaniem wypadkom przy pracy, rozpoznawaniem zagrożeń.

Nowoczesny specjalista w dziedzinie BHP to jednocześnie praktyk i dobrze przygotowany do wykładów dydaktyk – szkoleniowiec. Musi się on orientować w takich zagadnieniach, jak ochrona środowiska, ergonomia stanowiska pracy, nadmierny stres, mobbing, ochrona przeciwpożarowa, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej.

Studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie BHP kierowane są do:

  • osób pełniących funkcje w wewnętrznych służbach BHP,
  • osób pełniących funkcje w zewnętrznych służbach BHP,
  • kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla zarządzania bezpieczeństwem,
  • szkoleniowców: BHP, zarządzania BHP, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska, pomocy przedmedycznej,
  • osób, które chcą zmienić zawód i uzyskać uprawnienia Starszego Inspektora ds. BHP,
  • osób zainteresowanych poszerzeniem lub nabyciem wiedzy z obszaru Zarządzania BHP.

Kontakt

Dział Rekrutacji WSHiU w Poznaniu

e-mail: [email protected]

tel. +48 61 84 34 796

tel +48 51 00 56 001

tel +48 50 58 45 771

Koszty

4 770 zł - płatność jednorazowa, 2 385 zł - dwie raty, 477 zł - 10 rat

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry, 230 godzin. Zjazdy odbywają się średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).

Warto również wiedzieć

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia.

Rekrutacja odbywa się bez egzaminów wstępnych.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie kompletu dokumentów.

Absolwent otrzymuje uprawnienia do wykonywania obowiązków specjalisty/inspektora BHP (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie