Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

71-210 Szczecin
ul. Żołnierska 47
tel. 449 69 91, 691 489 246
Strona programu

Informacje ogólne

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” prowadzone przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie skierowane są do osób, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu inspektora bhp oraz do osób już zatrudnionych w służbie bhp, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji.

Oprócz merytorycznego przygotowania do pełnienia obowiązków pracownika służby bhp, słuchacz nabędzie kwalifikacje metodyczno-dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP.

Ponadto będzie miał możliwość uczestniczenia w kursach: audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 i pierwszej pomocy przedmedycznej. Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” dają możliwość uzyskania drugiego zawodu oraz uruchomienia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Dla kogo ta oferta?

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku.

Kontakt

Kontakt w sprawie studiów:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie

al. Piastów 50, 70-311 Szczecin

Katedra Budownictwa Ogólnego, pokój 329 lub 331, w godz. 8:00 – 15:00.

tel. 91 449 48 14 lub 663 882 809email: [email protected]

Kierownik studiów podyplomowych – dr inż. Wiesława Cieślewicz

tel. 663 882 809, e-mail: wcieslewicz[email protected]


Koszty

Całkowity koszt studiów: 2 800 zł. Istnieje możliwość płacenia w ratach.

Czas trwania

Dwa semestry, studia prowadzone są w trybie odpłatnych studiów niestacjonarnych (10 zjazdów: sobota, niedziela).

Warto również wiedzieć

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w trakcie 10 zjazdów (sobota, niedziela) od 8.00-15.00. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
  • świadectwo ukończenia kursu metodycznego,
  • certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001,
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP,
  • zaświadczenie o ukończeniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie