UTH im. Chodkowskiej Warszawa
UAM Poznań
Jakiej tematyki szukasz?

Inne ... - Studia podyplomowe

Inne ...

Musisz uzupełnić wiedzę z niszowej dziedziny? Nie wiesz jak skategoryzować kwalifikacje, których potrzebujesz? Nasza zaawansowana wyszukiwarka znajdzie studia podyplomowe dla Ciebie w wybranym mieście lub województwie – wystarczy wpisać słowo kluczowe. Uczelnie wyższe w Polsce przygotowały takie interesujące programy jak np. Administrowanie warsztatem detektywa, Akademia Lobbingu, Badanie opinii społecznej, Bezpieczeństwo w portach lotniczych, Dyplomacja Kulturalna i Creative Diplomacy, Genetyka Sądowa i wiele innych.

Polecane programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Adaptowana aktywność fizyczna
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Administracja bezpieczeństwa państwa
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
Administrowanie opieką nad osobami starszymi
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie
Administrowanie organizacjami pozarządowymi
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Administrowanie ryzykiem i zarządzanie szkodami ł...
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Agroturystyka i turystyka wiejska
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie
Akademia analityka biznesowego
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Akademia Business Intelligence
Uniwersytet Łódzki
Akademia coachingu i mentoringu
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Akademia copywritera i content menedżera. Zarządza...
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Akademia Kobieta w Biznesie
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Akademia kompetencji menedżera
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Akademia Mediatora i Negocjatora
Uczelnia Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Lublinie
Akademia menedżera dla twórców i artystów
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Akademia profesjonalnego trenera
Uniwersytet Łódzki
Akademia trenera biznesu
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Aktywacja społeczna seniorów
Uniwersytet Zielonogórski
Aktywizacja kapitału społecznego - ekonomia społec...
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Analityk biznesowy - we współpracy z ASSECO POLAND
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Analityk finansowy rynków i papierów wartościowych
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Analityk finansowy ryzyka kredytowego
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Analiza biznesowa
Politechnika Wrocławska
Analiza danych, metody, narzędzia, praktyka
Uniwersytet Zielonogórski
Analiza ekonomiczna w biznesie turystycznym
Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
Animacja czasu wolnego, turystyki i rekreacji
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Animacja kultury i terapia zajęciowa
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Animacja kultury z arteterapią i terapią zajęciową
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Animator zdrowego stylu życia
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Anti-age - zdrowo i długo
Uczelnia Społeczno - Medyczna w Warszawie
Aranżacje florystyczne
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Architektura przedszkola / Architektura dla dzieci
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
Architektura Wnętrz Ogrodowych i Krajobrazowych
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesn...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Art Director, Stylista & Visual Merchandiser
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Arteterapia i terapia zajęciowa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Arteterapia z elementami działań poprzez sztukę za...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej (3 ...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Asystent / Asystentka z językiem angielskim i niem...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Asystentka/asystent zarządu z językiem angielskim
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej w różny...
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Asystent rodziny
Uniwersytet Łódzki
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy za...
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Asystent rodziny - praca socjalna z rodziną
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Audyt energetyczny budynków
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Audyt energetyczny w budownictwie oraz sporządzani...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Audyt i certyfikacja energetyczna budynków
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Audyt i controlling w organizacji
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Audyt i gospodarka finansowa jednostek samorządu t...
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Audyt i kontrola wewnętrzna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Audyt i kontrola wewnętrzna w usprawnieniu zarządz...
Uniwersytet Szczeciński
Audytor uprawniony do sporządzania świadectw energ...
Wyższa Inżynierska Szkoła Bezpieczeństwa i Organizacji Pracy w Radomiu
Audyt Projektów Finansowanych ze Środków Unii Euro...
Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach
Audyt wewnętrzny i kontrola wewnętrzna
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostkac...
Politechnika Gdańska
Audyt wewnętrzny i kontrola zarządcza w jednostka...
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Elblągu
Audyt wewnętrzny, nadzór i kontrola zarządcza
Politechnika Wrocławska
Audyt wewnętrzny w gospodarce i administracji
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Automatyka zabezpieczeniowa urządzeń górniczych
Politechnika Wrocławska
Automatyzacja i robotyzacja procesów technologiczn...
Politechnika Śląska
Automatyzacja procesów przemysłowych
Politechnika Białostocka
Autoprezentacja i negocjacje w biznesie
Uniwersytet Szczeciński
Badania rynkowe i marketingowe
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Bezpieczeństwo i analiza żywności
Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Przeworsku
Bezpieczeństwo i higiena pracy w edukacji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Bezpieczeństwo i jakość w łańcuchu żywnościowym
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bezpieczeństwo informacji
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowy...
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Bezpieczeństwo informacji z archiwistyką
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Bezpieczeństwo morskich granic państwa
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Bezpieczeństwo ruchu drogowego - metody i środki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bezpieczeństwo wewnętrzne
Politechnika Częstochowska
Bezpieczeństwo w komunikacji lotniczej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Bezpieczeństwo w komunikacji morskiej
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Bezpieczeństwo w portach lotniczych
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substan...
Uniwersytet Łódzki
Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substan...
Uniwersytet Łódzki
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Uniwersytet Szczeciński
Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem ...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliotekoznawstwo w oświacie
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Bibliotekoznawstwo z biblioterapią
Collegium Verum
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową​​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Biblioterapia z elementami arteterapii
Uniwersytet Szczeciński
Biegły ds. zapobiegania i wykrywania przestępstw g...
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
BIG DATA - Analytics&Society
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Biologia sądowa
Uniwersytet Łódzki
Biologia Sądowa
Uniwersytet Gdański
Biomateriały – materiały dla medycyny
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Biomonitoring wód powierzchniowych w kontekście Ra...
Uniwersytet Łódzki
Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycyni...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Biotechnologia w ochronie środowiska
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Biznes chiński – jak działać skutecznie w czasach ...
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Biznes międzynarodowy (w języku angielskim)
Uniwersytet Gdański
Biznesowe studia azjatyckie
Uniwersytet Łódzki
Broker informacji
Uniwersytet Łódzki
Budowanie Wizerunku Pracodawcy Employer Branding
Uniwersytet SWPS Sopot
Certyfikacja i audyt energetyczny budynków
Politechnika Wrocławska
Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowis...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Choroby drobiu i ptaków ozdobnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Choroby owadów użytkowych
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Choroby zwierząt nieudomowionych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Coaching odpowiedzialnego rodzicielstwa i duchowoś...
Uniwersytet Opolski
Coaching zrównoważonego stylu życia
Uniwersytet Łódzki
Coach rozwoju fizycznego i odnowy biologicznej
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Controlling w Przedsiębiorstwie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Uniwersytet Gdański
Cyberprzestępczość
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Cywilizacje – studia międzykulturowe
Uniwersytet Gdański
Czynnik ludzki w lotnictwie
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Design Management - zarządzanie innowacją
School of Form w Warszawie
Detektywistyka i wywiad gospodarczy
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Diagnostyka dzieci uzdolnionych i z problemami edu...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Diagnostyka i eksploatacja środków transportu samo...
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Diagnostyka Molekularna
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Diagnostyka pojazdów samochodowych – budowa, ekspl...
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Diagnostyka techniczna i eksploatacja systemów tec...
Politechnika Warszawska
Diagnostyka wad postawy z elementami gimnastyki ko...
Bydgoska Szkoła Wyższa
Diagnoza dziecka i jego rodziny
Uniwersytet Rzeszowski
Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie int...
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie int...
Uniwersytet Łódzki
Dobra praktyka produkcyjna i higieniczna oraz audy...
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą
Uniwersytet Łódzki
Doradca restrukturyzacyjny i syndyk masy upadłości...
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Doradztwo edukacyjno - zawodowe
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Doradztwo zawodowe
Akademia Zamojska
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coach...
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coach...
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Doradztwo zawodowe i pośrednictwo pracy
Bydgoska Szkoła Wyższa
Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość
Uniwersytet Zielonogórski
Doradztwo zawodowe w systemie oświaty
Akademia Pomorska w Słupsku
Doradztwo zawodowe z coachingiem i pośrednictwo pr...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Doradztwo zawodowe z coachingiem kariery
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Doradztwo żywienia i chowu zwierząt oraz marketing...
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Doskonalenie nauczania religii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dowodzenie jachtami w żegludze morskiej
Uniwersytet Morski w Gdyni
Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji
Uniwersytet Szczeciński
Dwusemestralne studia doskonalące
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Dydaktyka Szkoły Wyższej z Elementami Neurodydakty...
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Dynamika i Diagnostyka Techniczna Systemów Wirując...
Politechnika Łódzka
Dyplomacja współczesna
Uniwersytet Gdański
Dyplomowany enolog – technologia winiarska i miodo...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Dyrektywy Unii Europejskiej - ocena zgodności. Edy...
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Dziedzictwo przemysłowe, ochrona, konserwacja, ada...
Politechnika Wrocławska
Dziedzictwo śródziemnomorskie. Kultura, filozofia ...
Collegium Civitas w Warszawie
Edukacja biblioteczna i informacja naukowa
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpiecz...
Uniwersytet Szczeciński
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie
Edukacja ekonomiczna dla nauczycieli szkół podstaw...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem
Uniwersytet Rzeszowski
Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spek...
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Edukacja medialna i kulturalna
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Edukacja seksualna i wychowanie prorodzinne
Uniwersytet Szczeciński
Edukacja w opiece okołoporodowej
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
Edukacja w zakresie bibliotekoznawstwa i informacj...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukator w opiece okołoporodowej
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Opolski
Edytorstwo i rynek książki z bibliotekoznawstwem
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Edytorstwo tekstów literackich
Uniwersytet Łódzki
Efektywność energetyczna w budownictwie i przemyśl...
Politechnika Wrocławska
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym - z...
Politechnika Gdańska
Ekologia żywności przez Internet
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Ekologiczne aspekty zarządzania środowiskowego
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Ekologiczne uwarunkowania ochrony środowiska
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Ekonomia społeczna
Uniwersytet Łódzki
Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej
Uniwersytet Łódzki
Ekonomiczne aspekty nowych technologii w biznesie ...
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Ekonomiczne skutki planowania miejscowego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ekonomiczno-prawne podstawy małego i średniego biz...
Uniwersytet Łódzki
Ekonomika i organizacja społecznej jednostki oświa...
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Eko-przetwórstwo tworzyw polimerowych
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Eksploatacja i zarządzanie portami lotniczymi
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Eksploatacja rurociągów wysokoprężnych
Politechnika Łódzka
Eksploatacja statków powietrznych
Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napi...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Elementarny kurs języka migowego (SS-1)
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Emisja głosu i retoryka funkcyjna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Emisja głosu jako narzędzie pracy
Uniwersytet SWPS Poznań
Energetyka jądrowa
Politechnika Gdańska
Energetyka odnawialna
Politechnika Wrocławska
Energetyka odnawialna i sieci inteligentne
Politechnika Gdańska
Epizootiologia i administracja weterynaryjna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Etyka w szkole
Uniwersytet Szczeciński
Etyka w szkole z elementami filozofii
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Ewaluacja wewnętrzna w szkole: aktualne potrzeby i...
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Ewaluacja w zapewnieniu jakości pracy instytucji e...
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Fashion Marketing Manager
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Filologia polska
Uniwersytet Łódzki
Filologia polska (dla polonistów)
Uniwersytet Łódzki
Filologia polska studia kwalifikacyjne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Finansowanie i rozwój start-upów
Collegium Civitas w Warszawie
Florystyka i zarządzanie kwiaciarnią
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Formowanie procesów współpracy transgranicznej Pol...
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Fotografia dziennikarska, promocyjna i użytkowa
Uniwersytet Rzeszowski
Fotografia transmedialna - fotografia w sztuce i s...
Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi
Fotografia w dziennikarstwie i komunikacji społecz...
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Fundusze Unii Europejskiej - pozyskiwanie, monitor...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Gender Studies
Uniwersytet Łódzki
Gender Studies
Uniwersytet Łódzki
Gender Studies - polityka równych szans w procesie...
Uniwersytet Łódzki
Geoinformacja - systemy informacji geograficznej w...
Uniwersytet Łódzki
Gerontokineza – aktywny senior
Akademia Zamojska
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Gerontologia z elementami opieki paliatywnej
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Gerontopedagogika - organizowanie pracy z senioram...
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
GIS, Fotogrametria i Teledetekcja w gospodarce nar...
Wojskowa Akademia Techniczna im. J. Dąbrowskiego w Warszawie
GIS - System Informacji Geograficznej
Uniwersytet Gdański
Gospodarka odpadami komunalnymi
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Gospodarka przestrzenna w praktyce
Politechnika Warszawska
Gospodarka Społeczna na Obszarach Wiejskich
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Gospodarowanie odpadami i substancjami niebezpiecz...
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Grafika projektowa
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Guwernantka - profesjonalna opieka i edukacja dzie...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
HARA - Health and Resilience Academy. Akademia Zdr...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Historia i krytyka dizajnu
School of Form w Warszawie
Historia Sztuki. Interpretacje
Collegium Civitas w Warszawie
Historia wojskowości i wojskowe odtwórstwo history...
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historyczne gry dydaktyczne - Projektowanie gier k...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Hodowla koni i jeździectwo
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Holistyczne zarządzanie w sferze finansów publiczn...
Politechnika Opolska
Hortiterapia - leczenie za pomocą ogrodów
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Informacja naukowa, elektroniczna i bibliotekarstw...
Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych im. prof. M. Iwaszkiewicza w Poznaniu
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Uniwersytet Łódzki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Informatyka w biznesie
Uniwersytet Łódzki
Infrastruktura techniczna - inwestycja w rozwój mi...
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Innovation and Technology Project Management
Collegium Civitas w Warszawie
Innowacje i nowe technologie w biznesie
Collegium Humanum w Warszawie
Innowacyjna Biogospodarka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Innowacyjne przywództwo - doskonalenie kompetencji...
Uniwersytet Łódzki
Innowacyjne przywództwo - kształtowanie liderów zm...
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Inspekcje Morskie FSC, PSC
Akademia Morska w Szczecinie
Inspektor Ochrony Danych
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Instalacje odnawialnych źródeł energii w przedsięb...
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Instruktor teatralny
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Instruktor w zakresie kinezygerontoprofilaktyki
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Instrumentalne metody badań minerałów i skał
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Integrowana produkcja i ochrona roślin
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Inteligencja emocjonalna w praktyce
Uniwersytet SWPS Sopot
Interakcje społeczne i kooperacja
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Interdyscyplinarna opieka psychogeriatyczna
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Interdyscyplinarne Studia Antropologiczne (ISA)
Uniwersytet Łódzki
Interdyscyplinarne studia skandynawskie
Uniwersytet Szczeciński
Internet - obiekt i przestrzeń badań
Uniwersytet SWPS Warszawa
Internetowe Studia Podyplomowe „Polszczyzna w admi...
Uniwersytet Warszawski
Internetowe Studia Podyplomowe „Rozwój w dobie glo...
Uniwersytet Warszawski
Internet - prawa i obowiązki użytkowników. Ochrona...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Internet w mediamix - od strategii po zakup
Uniwersytet SWPS Warszawa
Interwencja asystenta rodzinnego w sytuacji kryzys...
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Interwencja kryzysowa - przeciwdziałanie przemocy ...
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Inwestycje i zarządzanie projektami wykorzystujący...
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Inżynieria chemiczna i procesowa
Politechnika Warszawska
Inżynieria i aparatura procesowa
Politechnika Gdańska
Inżynieria i produkcja audiowizualna
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Inżynieria procesów biznesowych. Business intellig...
Politechnika Warszawska
Inżynieria procesów odlewniczych i obróbki plastyc...
Politechnika Śląska
Inżynieria procesów technologicznych
Politechnika Śląska
Inżynieria ruchu drogowego, bezpieczeństwo i rzecz...
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Inżynieria Spajania - kompetencje Międzynarodowego...
Politechnika Warszawska
Język Angielski w Biznesie, Obsłudze Transgraniczn...
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Języki i kultura Głuchych
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Język rosyjski w biznesie i turystyce
Uniwersytet Łódzki
Język Rosyjski w Biznesie, Obsłudze Transgraniczne...
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Job-Coaching - doradztwo zawodowe, edukacyjne i co...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Joga i zarządzanie emocjami w biznesie
Uniwersytet Łódzki
Kapitał ludzki w biznesie międzynarodowym
Uniwersytet Gdański
Key account manager – sprzedaż i obsługa kluczoweg...
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Kierownik zespołu - team leader (we współpracy z I...
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Kognitywistyczne zagadnienia umysłu i procesów myś...
Uniwersytet Łódzki
Komputerowe projektowanie form wtryskowych i wyrob...
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Komputer w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolne...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Komputery i nanotechnologia
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Komunikacja i mediacje społeczne z elementami nego...
Politechnika Koszalińska
Komunikacja i negocjacje w biznesie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Komunikacja i PR w modzie
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Komunikacja korporacyjna
Uniwersytet Warszawski
Komunikacja międzykulturowa w cyfrowym świecie
Uniwersytet Łódzki
Komunikacja społeczna dla prawników
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Komunikacja społeczna. Marketing polityczny
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Komunikowanie interpersonalne z językiem migowym
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Opolski
Konflikty w rodzinie i mediacje rodzinne
Uniwersytet SWPS Warszawa
Konstrukcja ubioru
Politechnika Łódzka
Konsultant rozwoju systemu CRM w organizacji
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Kontrakty na roboty budowlane według polskich i mi...
Politechnika Gdańska
Kontrola i audyt wewnętrzny w administracji public...
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Kontrola jakości stosowania prawa przez organy sam...
Uniwersytet Łódzki
Kontrola, nadzór i audyt w administracji publiczne...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Koordynator gospodarowania odpadami komunalnymi w ...
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Koordynator Projektów Unijnych 2014-2020
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Korespondencja handlowa w języku niemieckim
Uniwersytet Szczeciński
Kreatywne formy pracy z młodzieżą
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kryminalistyczne badania dokumentów
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Kryminalistyczne Badania Odzieży i Wyrobów Tekstyl...
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Kryminalistyka i toksykologia sądowa
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Kryminologia z elementami wiktymologii
Uniwersytet Zielonogórski
Kształcenie Artystyczne w Edukacji Elementarnej
Uniwersytet w Białymstoku
Kształcenie głosu i mowy
Uniwersytet SWPS Warszawa
Kształcenie głosu i mowy z przygotowaniem do naucz...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Kształcenie tłumaczy języka niemieckiego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Kształcenie zawodowe pielęgniarek i położnych w ra...
Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych w Pińczowie
Kształcenie zdalne w edukacji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kształtowanie i projektowanie terenów zieleni
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
Kształtowanie i projektowanie terenów zieleni
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
Kształtowanie i zarządzanie terenami zieleni
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompete...
Politechnika Łódzka
Kształtowanie umiejętności menedżerskich i kompete...
Politechnika Łódzka
Kurs projektowania i pielęgnacji ogrodów
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Kurs stylizacji ubioru i kreowania wizerunku
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Kurs uprawy i znaczenia gospodarczego roślin ziela...
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania...
Akademia Pomorska w Słupsku
Kwalifikacyjne Profilaktyka i Psychoterapia Uzależ...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Kwalifikacyjne Specjalista Edukacji Dorosłych (And...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Bibliotekoznawst...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kwalifikacyjne Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Kynoterapia i Alpakoterapia w pracy z dziećmi i mł...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Kynoterapia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Laboratorium Nowych Praktyk Teatralnych
Uniwersytet SWPS Warszawa
Lean Services - doskonalenie procesów w usługach i...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Legislacja w praktyce
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Lider aktywnej polityki społecznej w samorządzie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Lider innowacji. Organizacja i finansowanie projek...
Uniwersytet Gdański
Lider w organizacji międzynarodowej - zarządzanie ...
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Liderzy zmian edukacyjnych
Uniwersytet Łódzki
Literatura i turystyka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Logopedia medialna
Uniwersytet Gdański
Logopedia medialna z logopedią ogólną
Uniwersytet Łódzki
Logopedia z emisją głosu
Uniwersytet Łódzki
Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami ...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Manager działalności koncesjonowanej
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Manager Handlu Zagranicznego
Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
M&A, PE/VC in Central Europe
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Marketing narracyjny w kulturze współczesnej
Uniwersytet Szczeciński
Master of Business Administration w jęz. polskim (...
Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
Maszyny górnicze i wiertnicze
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Matematyczne aspekty podejmowania decyzji ekonomic...
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Materiały i technologie przetwórstwa tworzyw sztuc...
Politechnika Częstochowska
Materiały i technologie w systemach elektroenerget...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Uniwersytet Szczeciński
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro
Uniwersytet Łódzki
Mechanizmy funkcjonowania strefy Euro
Uniwersytet Łódzki
Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samocho...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mechatronika przemysłowa
Politechnika Wrocławska
Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mediacja społeczna. Studia dla kadry oświaty.
Uniwersytet Łódzki
Mediacje i negocjacje: biznesowe, sądowe, pozasądo...
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
Mediacje i negocjacje gospodarcze i pracownicze
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Mediacje i negocjacje oraz inne metody rozwiązywan...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Mediacje i negocjacje z elementami psychologii
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Mediacje, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Mediacje, negocjacje, sądownictwo arbitrażowe
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Mediacje rodzinne i karne
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Mediacje rodzinne i małżeńskie
Uniwersytet SWPS Wrocław
Mediacje rówieśnicze, szkolne, oświatowe i nieletn...
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Mediacje sądowe i pozasądowe
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Mediacje społeczne i rodzinne
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Mediacje w środowisku oświatowym i rodzinnym
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Media w komunikowaniu społecznym
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Melioracje i gospodarka wodna
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Menadżer bezpieczeństwa i compliance w przedsiębio...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Menedżera jakości w podmiotach leczniczych
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Menedżer jednostek samorządu terytorialnego
Uczelnia Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
Menedżer kultury
Politechnika Łódzka
Menedżer organizacji oświatowej
Politechnika Łódzka
Menedżer sportu
Uniwersytet Zielonogórski
Mentoring rozwojowy i zarządzanie wiedzą
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Metalurgia proszków i spiekane materiały kompozyto...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Metody interwencji kryzysowej w rozwiązywaniu prob...
Uniwersytet SWPS Poznań
Metodyka badań w ocenie narażenia na czynniki szko...
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Metodyka pracy kuratora sądowego
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Metody poprawy gospodarowania finansami przez jedn...
Uniwersytet Rzeszowski
Metody statystyczne w medycynie, technice i finans...
Uniwersytet Łódzki
Metrologia wielkości nieelektrycznych
Politechnika Łódzka
Miasta i metropolie. Jak działać w przestrzeni pub...
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Międzynarodowe przewozy drogowe materiałów niebezp...
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Międzynarodowe stosunki wojskowe
Uniwersytet Szczeciński
Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowy/Europejski Inżynier Spawalnik
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Międzynarodowy inżynier spawalnik IWE 2 i IWE 3
Politechnika Gdańska
Międzynarodowy system zarządzania jakością wg norm...
Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Mikrobiologia, higiena i jakość w przemyśle
Politechnika Łódzka
Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyr...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Morska Lokalna Akademia Cisco
Uniwersytet Morski w Gdyni
Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykotera...
Akademia Pomorska w Słupsku
Muzykoterapia
Uniwersytet Rzeszowski
Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu
Akademia Pomorska w Słupsku
Nadzór sanitarno-epidemiologiczny
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Nadzory w spawalnictwie według norm europejskich
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Napędy i Sterowania Hydrauliczne w Maszynach Górni...
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
Nauczanie języka kaszubskiego
Uniwersytet Gdański
Nauczanie przedmiotu przedsiębiorczość
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczyciel domowy (guwerner) - opieka i nauczanie ...
Collegium Verum
Naukowe podstawy treningu koni
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Negocjacje i mediacje
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Negocjacje i mediacje
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Negocjacje i mediacje
Uniwersytet Rzeszowski
Negocjacje i mediacje
Uniwersytet SWPS Warszawa
Negocjacje i mediacje biznesowe
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Negocjacje i mediacje. Oferta specjalna skierowana...
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Negocjacje i mediacje (studia tradycyjne)
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Negocjacje i mediacje w biznesie
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Negocjacje kryzysowe i bezpieczeństwo wewnętrzne
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
Negocjacje kryzysowe i policyjne
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Negocjacje międzykulturowe. Mediacje w sprawach ni...
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Neurolingwistyczne programowanie w biznesie - wywi...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Neurologopedia ogólna i dziecięca
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Neurologopedia z balbutologią
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Nowe i odnawialne źródła energii
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Nowoczesna inżynieria cieplna i chłodnicza
Politechnika Białostocka
Nowoczesne kierunki w produkcji i przetwórstwie sz...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji ob...
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu (e...
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Nowoczesny start up - tworzenie i rozwój
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Nowoczesny wizaż i stylizacja
Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie
Obrona cywilna i reagowanie kryzysowe na poziomie ...
Akademia Zamojska
Obsługa celna, spedycyjna i logistyczna obrotu tow...
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Obsługa językowa instytucji UE
Uniwersytet Łódzki
Ocena i atestacja wyrobów
Politechnika Śląska
Ocena i certyfikacja energetyczna budynków
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Ocena Jakości Agrosurowców
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ocena oddziaływania na środowisko
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REA...
Uniwersytet Gdański
Ochrona danych osobowych
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych w...
Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historycz...
Politechnika Warszawska
Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałt...
Uniwersytet Gdański
Ochrona informacji niejawnych i administracja bezp...
Akademia Zamojska
Ochrona informacji niejawnych i administrowanie be...
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych
Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa
Ochrona Informacji Niejawnych i Danych Osobowych
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Ochrona informacji niejawnych i tajemnic ustawowo ...
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ochrona i zarządzanie środowiskiem w jednostkach s...
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem
Politechnika Śląska
Ochrona prywatności i informacji
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Ochrona prywatności i informacji
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Ochrona przyrody w procesach inwestycyjnych
Uniwersytet Łódzki
Ochrona środowiska przed hałasem i drganiami
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Ochrona środowisk turystycznych i rekreacyjnych
Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska w Radomiu
Ochrona VIP i obiektów strategicznych
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Od badań mózgu do praktyki psychologicznej
Uniwersytet SWPS Warszawa
Odnawialne źródła energii
Akademia Zamojska
Odnawialne źródła energii
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Odnawialne źródła energii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Odnawialne źródła energii (studia tradycyjne)
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Odnowa biologiczna i balneoterapia
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja os...
Uniwersytet Łódzki
Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Opieka nad osobami starszymi w kraju i za granicą ...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Opieka nad osobami starszymi z elementami gerontol...
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Opieka nad osobami zależnymi i starszymi
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systeme...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Opieka nad osobą starszą i niepełnosprawną
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Opieka senioralna z kursem językowym (język angiel...
Uniwersytet Szczeciński
Opiekun osoby niepełnosprawnej
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Organisational Consultant - podejście systemowe
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Organizacja działalności rolnej
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Organizacja i bezpieczeństwo imprez masowych
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Organizacja i kierowanie zakładem kosmetycznym
Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka
Organizacja i zarządzanie w górnictwie skalnym
Politechnika Wrocławska
Organizacja i Zarządzanie w Oświacie
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Organizacja i Zarządzanie w Zakładach Górniczych
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
Organizacja ochrony danych osobowych i informacji ...
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Organizacja ochrony danych osobowych i informacji ...
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Organizacja pomocy społecznej
Uniwersytet Gdański
Organizacja pomocy społecznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Organizacja pomocy społecznej
Uniwersytet Łódzki
Organizacja pracy biurowej
Bydgoska Szkoła Wyższa
Organizacja pracy biurowej a marketingowa obsługa ...
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce
Organizacja produkcji telewizyjnej i reżyseria
Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa
Ośrodek Żeglarski Akademii Morskiej w Gdyni
Uniwersytet Morski w Gdyni
Pedagogika integracyjna z językiem migowym
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
Pielęgniarstwo i chów zwierząt towarzyszących
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Planowanie i zarządzanie energetyką lokalną
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Planowanie rodziny z elementami wychowania seksual...
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Opolski
Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Podstawy materiałoznawstwa produktów rafineryjnych...
Politechnika Warszawska
Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Bad...
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Podyplomowe Studia Archiwistyki i Koordynacji Czyn...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe studia chórmistrzostwa i emisji głosu
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Podyplomowe Studia Chórmistrzostwa i Emisji Głosu
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Podyplomowe Studia Ekonomii Innowacji
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Emisji i Rehabilitacji Głosu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Podyplomowe Studia Genealogiczne
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Geriatria z elementami opieki d...
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Podyplomowe Studia Informacji Naukowej
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotek...
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe studia konserwacji drewna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Kultura, Nauka i Edukacja w Uni...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Medytacja i Ekspresja Ruchu
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Podyplomowe Studia Menedżerskie Ochrona Konkurencj...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrum...
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameral...
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa ...
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Odnowy Biologicznej
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgars...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Promocji Wiedzy o Polsce
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Podyplomowe Studia Psychosomatycznych Praktyk Jogi
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Podyplomowe Studia Równość Kobiet i Mężczyzn w Edu...
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe studia rozwoju przedsiębiorczości w se...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Podyplomowe Studia Służby Zagranicznej
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Technik Relaksacyjnych
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Podyplomowe studia "Technologia żywności i usług g...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. E. Szczepanika w Suwałkach
Podyplomowe Studia Trenerów Biznesu, Oświaty i Adm...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Podyplomowe Studia Trenerskie
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Podyplomowe studia trenerskie - piłka nożna, piłka...
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Podyplomowe Studia Wiedza o Kulturze Polskiej
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego - wychow...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Podyplomowe Studia w zakresie Kompozycji Specjalne...
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespoł...
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Podyplomowe Studia w zakresie Wokalistyki
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Podyplomowe Studia Zarządzania Gospodarką Odpadami
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Zarządzania Informacją i Techno...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe studia z zakresu tradycji, kultury i w...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Podyplomowe Studia z zakresu metod Badań Społeczny...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studium Edytorstwa Współczesnego
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Podyplomowe Studium Gerontologia i Opieka nad Osob...
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Podyplomowe Studium Muzeologiczne
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Podyplomowe Studium Retoryki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Polityka Compilance w organizacji
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Polityka zarządzania migracjami i obsługa cudzozie...
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Uniwersytet SWPS Warszawa
Pomoc publiczna i fundusze unijne
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pompy przepływowe
Politechnika Łódzka
Poradnictwo zawodowe i doradztwo karier
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Porozumienie bez przemocy wg Marshalla B. Rosenber...
Collegium Civitas w Warszawie
Porozumiewanie się osób niemówiących w praktyce te...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pośrednictwo pracy
Akademia Zamojska
Postgraduate Management Studies Certificate (PMSC)
Politechnika Lubelska
Pozyskiwanie i ochrona informacji
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Pozyskiwanie i ochrona informacji
Uniwersytet Szczeciński
Pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnymi
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Pozyskiwanie środków finansowych na projekty sport...
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Praca z ofiarą i sprawcą przemocy domowej
Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie
Praca z seniorem
Uniwersytet SWPS Sopot
Praktyczna psychologia motywacji. Akademia „Biegun...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Praktyka Umiejętności Klinicznych
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
Praktyka Zarządzania Komunikacją Wizualną w Market...
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Prawne aspekty ochrony środowiska i przyrody ze sz...
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Prawo dla mediatorów
Uniwersytet Gdański
Prawo medyczne, ochrony zdrowia i pacjenta
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Prawo pomocy publicznej
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Prawo samorządu terytorialnego i administracji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Prawo weterynaryjne i sanitarne
Uniwersytet SWPS Warszawa
Prawo Zamówień Publicznych
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Problemy osób niepełnosprawnych w pracy socjalnej
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Proces inwestycyjno - budowlany dla praników
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Procesy zakupowe w przedsiębiorstwie (Procurement ...
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Produkcja i sprzedaż kosmetyków naturalnych
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
Produkcja mediów cyfrowych z elementami dziennikar...
Politechnika Koszalińska
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniow...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Produkcja teatralna
Uniwersytet Łódzki
Proekologiczne zarządzanie gospodarką energetyczną
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Profesjonalne prezentacje w biznesie
Uniwersytet Opolski
Profilaktyka chorób kręgosłupa
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Profilaktyka i terapia uzależnień
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Profilaktyka i terapia uzależnień
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Uniwersytet Rzeszowski
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Profilaktyka uzależnień i przeciwdziałania przemoc...
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Prognozowanie trendów w modzie
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
Projektowanie dzianin - innowacyjne technologie
VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie
Projektowanie jachtów i pływających jednostek spor...
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Projektowanie systemów jakości w firmie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Projekt unijny "Studia podyplomowe przygotowujące ...
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Projekty w kulturze. Idea, innowacje, biznes
Collegium Civitas w Warszawie
Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i p...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Promocja miasta i regionu
Uniwersytet Łódzki
Protokół dyplomatyczny w administracji i biznesie
Politechnika Koszalińska
Prowadzenie i monitorowanie badań klinicznych
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Prowadzenie zespołów tanecznych - taniec polski
Uniwersytet Rzeszowski
Przeciwdziałanie przemocy w szkole
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Przedsiębiorczość​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Przedsiębiorczość (dla nauczycieli)
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Uniwersytet Łódzki
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Przedsiębiorczość, doradca zawodowy
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Przedsiębiorczość - działalność gospodarcza
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
Przedsiębiorczość. Ekonomia w praktyce
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Przedsiębiorczość i ekonomia w praktyce
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Przedsiębiorczość społeczna i zarządzanie partycyp...
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Przedsiębiorstwo na rynku pracownika
Politechnika Opolska
Przekład filmowy
Uniwersytet Łódzki
Przetwarzanie danych w nowoczesnych technologiach ...
Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie
Przetwórstwo tworzyw sztucznych
Politechnika Białostocka
Przywództwo w społecznościach lokalnych
Uniwersytet w Białymstoku
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej
Uniwersytet SWPS Warszawa
Psychologia Sądowa i Mediacje
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Psychologia śledcza w praktyce operacyjnej i proce...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości
Uniwersytet SWPS Warszawa
Psychologia w praktyce wymiaru sprawiedliwości
Uniwersytet SWPS Sopot
Psychologiczno - socjologiczne mechanizmy funkcjon...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Psychomotoryka w całościowym wspieraniu człowieka
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Public relations w samorządzie terytorialnym
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Publikowanie cyfrowe
Uniwersytet Łódzki
Radiologia weterynaryjna
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Radiologia weterynaryjna
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ratownictwo górskie i wysokościowe
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Opolski
Ratownictwo i opieka nad osobą starszą i niepełnos...
Gdańska Szkoła Wyższa
Realizacja inwestycji celu publicznego oraz proced...
Politechnika Poznańska
Reedukacja posturalna (gimnastyka korekcyjna)
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Rehabilitacja dzieci i niemowląt
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Rehabilitacja okołooperacyjna
Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie
Resocjalizacja i profialktyka społeczna
Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Resocjalizacja i profilaktyka uzależnień
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Resocjalizacja i socjoterapia
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Resocjalizacja i socjoterapia
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych
Uniwersytet Łódzki
Resocjalizacja z socjoterapią
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Restrukturyzacja i likwidacja przedsiębiorstwa w p...
Uczelnia Łazarskiego w Warszawie
Retoryka praktyczna
Uniwersytet Łódzki
Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju gospo...
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rozwój regionalny i fundusze strukturalne Unii Eur...
Uniwersytet Gdański
Rozwój rynku i zarządzanie sprzedażą w Unii Europe...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Rozwój umiejętności osobistych
Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem w Warszawie
Rynek antykwaryczny i handel dziełami sztuki
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Rynek Energii Elektrycznej, Ciepła i Gazu w Polsce...
Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie
Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach z programowan...
Uniwersytet Gdański
Rzeczoznawca majątkowy
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Rzeczoznawstwo samochodowe z elementami diagnostyk...
Akademia Zamojska
Rzeczoznawstwo uzbrojenia
Uniwersytet Łódzki
Samorząd terytorialny i rozwój lokalny w warunkach...
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektual...
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Seksuologia kliniczna
Uniwersytet SWPS Warszawa
Skuteczny Inspektor Ochrony Danych
Collegium Civitas w Warszawie
Smart Power Grids - Inteligentne Sieci Elektroener...
Politechnika Wrocławska
Social Media - marketing w mediach społecznościowy...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie