Jakiej tematyki szukasz?

Nauczycielskie studia - Studia podyplomowe

Nauczycielskie studia

Aby być sprawnym nauczycielem, nie wystarczy posiadać konkretną wiedzę. Trzeba ją jeszcze odpowiednio wyłożyć i przedstawić słuchaczom w zrozumiały sposób. Nauczycielskie studia podyplomowe przygotowują specjalistów niemal wszystkich branż i sektorów do pracy w szkołach, na uniwersytetach, w szkołach wieczorowych, przedszkolach, żłobkach, szpitalach oraz zakładach produkcyjnych. Niezależnie od tego, w czym czujesz się specjalistą, na pewno odnajdziesz odpowiednie nauczycielskie studia podyplomowe!

Część z nich dotyczy samej, klasycznie rozumianej, oświaty. To między innymi takie kierunki jak organizacja i zarządzanie w oświacie, studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela, doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczycieli czy budowanie potencjału ucznia – studia podyplomowe dla nauczycieli. Niektóre studia podyplomowe już samą swoją nazwą zdradzają, dla jakich nauczycieli zostały stworzone (na przykład edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna albo edukacja plastyczna i muzyczna w szkole podstawowej i gimnazjum).

Ale wykładać można też... na przykład języki. Dla poliglotów, którzy chcieliby się sprawdzić w zawodzie nauczyciela, stworzono takie kierunki jak dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, dydaktyka języka hiszpańskiego, dydaktyka języka niemieckiego... i tak dalej, w zależności od konkretnego języka.

Inne klasyczne szkolne przedmioty też znalazły swoją reprezentację wśród studiów podyplomowych. Można zatem skorzystać z oferty takich kierunków jak studia podyplomowe geografii dla nauczycieli, studia podyplomowe chemii dla nauczycieli, studia podyplomowe informatyki dla nauczycieli czy wychowanie fizyczne dla nauczycieli.

Polskie uczelnie oferują też takie studia podyplomowe jak turystyka, hotelarstwo i gastronomia dla nauczycieli, edukacja informatyczna (studia dla nauczycieli), edukacja dla bezpieczeństwa (dla nauczycieli), etyka dla nauczycieli...

Wybór jest bardzo duży. Jeśli więc jesteś nauczycielem, chcesz podnieść swoje kwalifikacje lub zdobyć nową specjalizację, rozważ nauczycielskie studia podyplomowe. Z naszą zaawansowaną wyszukiwarką znajdziesz najlepsze oferty uczelni w konkretnym mieście lub województwie.

Polecane programy studiów podyplomowych

Logopedia Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
53-329 Wrocław, pl. Powstańców Śląskich 1/201
tel. 22 153 04 31, [email protected]
Logopedia

Wyróżnione programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Andragogika - edukacja dorosłych z elementami e-le...
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Andragogika - przygotowanie do pracy edukatora ośw...
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Animacja i integracja w rekreacji ruchowej
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Animacja kultury z arteterapią i terapią zajęciową
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Architektura przedszkola / Architektura dla dzieci
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
Arteterapia
Collegium Verum
Arteterapia z elementami działań poprzez sztukę za...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej (3 ...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Autyzm, zespół Aspergera – wspomaganie dziecka i r...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Awans dla anglisty
Uniwersytet Łódzki
Bezpieczeństwo i higiena pracy dla nauczycieli
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Bezpieczeństwo i higiena pracy w edukacji
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Bezpieczeństwo i higiena pracy z metodyką
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowy...
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem ...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Bibliotekoznawstwo w oświacie
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i edukacją...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Budowanie potencjału ucznia – studia podyplomowe d...
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Chemia i dydaktyka chemii
Uniwersytet Opolski
Chemia z elementami ochrony środowiska (studia dla...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Diagnostyka dzieci uzdolnionych i z problemami edu...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczn...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Diagnoza dziecka i jego rodziny
Uniwersytet Rzeszowski
Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Diagnoza i terapia pedagogiczna (dla nauczycieli)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjo...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w pracy nauc...
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie
Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą
Uniwersytet Łódzki
Doradztwo edukacyjno - zawodowe
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Doradztwo zawodowe i edukacyjne z elementami coach...
Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży
Doradztwo zawodowe w systemie oświaty
Akademia Pomorska w Słupsku
Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczy...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Doskonalenie nauczania religii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w zakresi...
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Doskonalenie Warsztatu Zawodowego Nauczyciela Języ...
Uniwersytet w Białymstoku
Dwujęzyczne nauczanie dzieci wczesnej edukacji
Uniwersytet Szczeciński
Dwujęzyczność - metody nauki i terapii dziecka
Uniwersytet Gdański
Dwusemestralne studia doskonalące
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszko...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Dydaktyka nauczania języka obcego w przedszkolu i ...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Dydaktyka przedsiębiorczości
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Dydaktyka Szkoły Wyższej z Elementami Neurodydakty...
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Edukacja artystyczna w kształceniu zintegrowanym p...
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Edukacja artystyczna w zakresie plastyki
Uniwersytet Artystyczny im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu
Edukacja artystyczna w zakresie plastyki i muzyki
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Edukacja biblioteczna i informacja naukowa
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Edukacja dla bezpieczeństwa
Uniwersytet Łódzki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Edukacja dla bezpieczeństwa
Akademia Pomorska w Słupsku
Edukacja dla bezpieczeństwa
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Edukacja dla bezpieczeństwa​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Edukacja dla bezpieczeństwa (dla nauczycieli)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli
Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie
Edukacja dla bezpieczeństwa - edukacja obronna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja dla bezpieczeństwa i koordynator bezpiecz...
Uniwersytet Szczeciński
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Edukacja dla bezpieczeństwa + zajęcia edukacyjne w...
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej ...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Edukacja dziecka o specjalnych potrzebach edukacyj...
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Edukacja dziecka zdolnego
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Edukacja ekonomiczna dla nauczycieli szkół podstaw...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Edukacja elementarna (przedszkolna i wczesnoszkoln...
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Edukacja elementarna z nauczaniem języka obcego
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Edukacja informatyczna (dla nauczycieli)
Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Edukacja informatyczna (studia dla nauczycieli)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Edukacja informatyczna w szkole
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem
Uniwersytet Rzeszowski
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Uniwersytet Gdański
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Uniwersytet Rzeszowski
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Uniwersytet Szczeciński
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawności...
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i z zespołe...
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spek...
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Edukacja i terapia dzieci z autyzmem w wieku przed...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elem...
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Edukacja medialna i kulturalna
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Edukacja obronna i zarządzanie w sytuacjach kryzys...
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
Edukacja pedagogiczno-dydaktyczna w obszarze wiedz...
Politechnika Poznańska
Edukacja plastyczna i muzyczna w szkole podstawowe...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputero...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Edukacja początkowa (nauczanie początkowe) z terap...
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Edukacja przedszkolna i systemy edukacyjne Unii Eu...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Uniwersytet Szczeciński
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Uniwersytet Zielonogórski
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (3 semestry...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparcie...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z j. angiel...
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogik...
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogik...
Uczelnia Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Lublinie
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią P...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychop...
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Mari...
Politechnika Koszalińska
Edukacja seksualna i wychowanie do życia w rodzini...
Uniwersytet Zielonogórski
Edukacja seksualna i wychowanie do życia w rodzini...
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Edukacja seksualna i wychowanie prorodzinne
Uniwersytet Szczeciński
Edukacja techniczna z wykorzystaniem narzędzi info...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Edukacja wczesnoszkolna
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla czynny...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia kwa...
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementam...
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotow...
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią p...
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Edukacja wczesnoszkolna i systemu edukacyjne w Uni...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Akademia Polonijna w Częstochowie
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Edukacja wczesnoszkolna ( w klasach I-III)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Edukacja Wczesnoszkolna z Elementami Informatyki
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Uczelnia Jańskiego w Łomży
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Edukacja w zakresie higieny dla nauczycieli przedm...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania biologii i promocji ...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania geografii i edukacja...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania matematyki z element...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania muzyki z elementami ...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania plastyki z elementam...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania przyrody
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania przyrody dla nauczyc...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania przyrody dla szkół ś...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania techniki i wychowani...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania techniki i wychowani...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania zajęć technicznych.
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja zdrowotna w placówce oświatowej
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Edukacja zintegrowana i systemu edukacyjne w Unii ...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukator pierwszej pomocy
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Elektronika stosowana – projektowanie, programowan...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Elementarny kurs języka migowego (SS-1)
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Emisja głosu dla dziennikarzy i nauczycieli
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Emisja głosu i retoryka funkcyjna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Emisja głosu jako narzędzie pracy
Uniwersytet SWPS Poznań
Etyka dla nauczycieli
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Etyka dla nauczycieli
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Etyka i filozofia religii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Etyka i filozofia w szkole
Uniwersytet Opolski
Etyka i filozofia w szkole​​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczyciel...
Uniwersytet Łódzki
Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Etyka w szkole
Uniwersytet Szczeciński
Etyka w szkole z elementami filozofii
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Ewaluacja wewnętrzna w szkole: aktualne potrzeby i...
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Fashion Marketing Manager
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Filologia polska
Uniwersytet Łódzki
Filologia polska (dla polonistów)
Uniwersytet Łódzki
Filologia polska studia kwalifikacyjne
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Filozofia i etyka kwalifikacyjne studia podyplomow...
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Fizyka - dla magistrów innych specjalności
Uniwersytet Opolski
Fizyka dla nauczycieli
Politechnika Gdańska
Fizyka z elementami informatyki (studia dla naucz...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Gastronomia, hotelarstwo, turystyka (dla nauczycie...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Geografia dla nauczycieli
Uniwersytet Szczeciński
Gimnastyka kompensacyjno-korekcyjna w placówkach o...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przeds...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna
Uczelnia Jańskiego w Łomży
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, pierwsza pomo...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna z elementami...
Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna z odnową bio
Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych w Poznaniu d. WSTH KdE
Gimnastyka, rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno...
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Guwernantka - profesjonalna opieka i edukacja dzie...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Historia. Historia i społeczeństwo
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Historia i społeczeństwo
Collegium Verum
Historia i społeczeństwo - nauczanie bloku przedmi...
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Historia i wiedza o społeczeństwie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historia i wiedza o społeczeństwie z elementami ed...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Historia i wiedza o społeczeństwie z elementami ed...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Informatyka dla nauczycieli
Politechnika Gdańska
Informatyka dla nauczycieli
Collegium Verum
Informatyka dla nauczycieli
Europejska Uczelnia w Warszawie
Informatyka dla nauczycieli
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Informatyka dla nauczycieli
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Informatyka dla Nauczycieli
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Informatyka dla nauczycieli - Akademia w chmurze
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Informatyka dla przedmiotu w szkołach podstawowych...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Informatyka i technologia informacyjna dla nauczyc...
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Informatyka i Technologia Informacyjna dla Nauczyc...
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Informatyka i technologia informatyczna dla nauczy...
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Informatyka i technologie informacyjne
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Informatyka i technologie informacyjne dla nauczyc...
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Informatyka i Zajęcia Komputerowe dla Nauczycieli
Politechnika Lubelska
Informatyka i zarządzanie - w tym moduł Administra...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Informatyka w szkole (studia dla nauczycieli)
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Informatyka w zakresie nauczania informatyki i tec...
Politechnika Warszawska
Informatyka z technologią informacyjną​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Innowacyjność i przedsiębiorczość dla nauczycieli
Politechnika Opolska
Instruktor gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Integracja sensoryczna z podstawami neurodydaktyki
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Interdyscyplinarne Studia Podyplomowe w zakresie N...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Interwencja kryzysowa - przeciwdziałanie przemocy ...
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesno...
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesno...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesno...
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesno...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesno...
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przed...
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Język angielski we wczesnej edukacji
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesn...
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesn...
Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i wczes...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edu...
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edu...
Uczelnia Jańskiego w Łomży
Języki obce w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkol...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Język niemiecki w biznesie – podstawy edukacji eko...
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkol...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Język polski z historią
Collegium Verum
Język polski z terapią pedagogiczną
Uniwersytet Opolski
Komputer w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolne...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Kreatywne formy pracy z młodzieżą
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kształcenie Artystyczne w Edukacji Elementarnej
Uniwersytet w Białymstoku
Kształcenie bilingwalne. Przygotowanie do nauczani...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Kształcenie bilingwalne. Przygotowanie do nauczani...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Kształcenie Dorosłych - Umiejętności Trenerskie
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
Kształcenie dorosłych – umiejętności trenerskie i ...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Kształcenie głosu i mowy
Uniwersytet SWPS Warszawa
Kształcenie głosu i mowy z przygotowaniem do naucz...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Kształcenie pedagogiczne dla kierunków informatycz...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kształcenie polonistyczne z wykorzystaniem nowych ...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkol...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Kształcenie zdalne w edukacji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Kursy z zakresu turystyki i wypoczynku dzieci i mł...
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Kwalifikacje pedagogiczne dla nauczycieli języków ...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Kwalifikacje Pedagogiczne dla Nauczycieli Języków ...
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
Kwalifikacyjne Edukacja i Terapia Osób z Niepełnos...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Kwalifikacyjne Metodyczno-Kulturoznawcze Nauczania...
Akademia Pomorska w Słupsku
Kwalifikacyjne pedagogiczne studia podyplomowe
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Kwalifikacyjne Pedagogika Korekcyjno-Kompensacyjna...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczne prz...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczno-dyd...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kwalifikacyjne Specjalista Edukacji Dorosłych (And...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie
Kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli ...
Politechnika Częstochowska
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Kształcenia Nauc...
Uniwersytet Wrocławski
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Kształcenie uczn...
Uniwersytet Wrocławski
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne, sp...
Uniwersytet Wrocławski
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Matematyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matema...
Uniwersytet Wrocławski
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe "Przygotowanie d...
Uniwersytet Wrocławski
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w Zakresie Eduka...
Uniwersytet Wrocławski
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Fizyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Kwalifikacyjne Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Kwalifikacyjno - metodyczne studia nauczania język...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Logistyka dla nauczycieli
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Logistyka dla nauczycieli (studia kwalifikacyjne)
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Logistyka i spedycja dla nauczycieli
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Logistyka i spedycja (oferta dla nauczycieli)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Logopedia (4 semestry) - studia kwalifikacyjne
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Logopedia i terapia pedagogiczna
Uniwersytet Szczeciński
Logopedia. Logopedia szkolna
Gdańska Szkoła Wyższa
Logopedia medialna
Uniwersytet Gdański
Logopedia medialna z logopedią ogólną
Uniwersytet Łódzki
Logopedia ogólna z logopedią medialną
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Logopedia ogólna z logopedią szkolną
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Logopedia studia czterosemestralne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką (dl...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami ...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami ...
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Logopedia szkolna - terapia uczniów z zaburzeniami...
Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych w Poznaniu d. WSTH KdE
Logopedia trzysemestralne przez Internet
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Logopedia z emisją głosu
Uniwersytet Łódzki
Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyjne)
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Matematyka dla nauczycieli
Politechnika Gdańska
Matematyka – dla przedmiotu w szkołach podstawowyc...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Matematyka - kwalifikacyjne
Akademia Zamojska
Matematyka - studia podyplomowe dla nauczycieli
Uniwersytet Szczeciński
Matematyka z elementami informatyki (studia dla na...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Mechatronika dla nauczycieli
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Mechatronika w kształceniu zawodowym
Politechnika Warszawska
Mediacje rówieśnicze, szkolne, oświatowe i nieletn...
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Mediacje w środowisku oświatowym i rodzinnym
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Metodyka i nadzór pedagogiczny w oświacie
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Metodyka nauczania języka obcego na poziomie eduka...
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Metodyka nauczania języków obcych
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
Uniwersytet SWPS Warszawa
Multimedialny warsztat pracy nauczyciela
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Multimedia w edukacji informatycznej - finansowane...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej i wczesn...
Uczelnia Jańskiego w Łomży
Muzyka, plastyka, WOK - organizacja zajęć artystyc...
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Muzyka w edukacji wczesnej z elementami muzykotera...
Akademia Pomorska w Słupsku
Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Muzyka w szkole podstawowej i gimnazjum
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Muzykoterapia
Uniwersytet Rzeszowski
Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu
Akademia Pomorska w Słupsku
Nauczanie biologii w szkołach ponadpodstawowych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nauczanie Drugiego Przedmiotu - Wiedza o kulturze
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
Nauczanie fizyki i matematyki
Uniwersytet Łódzki
Nauczanie geografii w szkołach ponadpodstawowych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nauczanie historii
Uniwersytet Łódzki
Nauczanie informatyki w szkołach podstawowych i po...
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Nauczanie języka angielskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczes...
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczes...
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Nauczanie języka angielskiego dzieci w wieku wczes...
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnos...
Akademia Zamojska
Nauczanie języka angielskiego w edukacji elementar...
Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych w Poznaniu d. WSTH KdE
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnosz...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnosz...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej
Uniwersytet Łódzki
Nauczanie języka angielskiego za pomocą e-learning...
Akademia Zamojska
Nauczanie języka kaszubskiego
Uniwersytet Gdański
Nauczanie języka niemieckiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie języka obcego w zintegrowanej edukacji p...
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Nauczanie języka obcego w zintegrowanej edukacji p...
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Nauczanie języka polskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Uniwersytet Rzeszowski
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Uniwersytet Opolski
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Uniwersytet Gdański
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Nauczanie języka polskiego jako obcego
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Nauczanie języka polskiego jako obcego (drugiego)
Uniwersytet Łódzki
Nauczanie języka polskiego w szkole
Uniwersytet Opolski
Nauczanie języka rosyjskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie Matematyki i Fizyki
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i pon...
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Nauczanie Plastyki i Techniki
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Nauczanie przedmiotu „muzyka" w szkole podstawowej...
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Nauczanie przedmiotu przedsiębiorczość
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie przyrody w reformowanej szkole podstawow...
Uniwersytet Rzeszowski
Nauczanie przyrody w szkołach ponadgimnazjalnych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nauczanie przyrody w szkole ponadgimnazjalnej
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Nauczanie techniki
Politechnika Lubelska
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Uniwersytet Łódzki
Nauczenie przyrody w szkole podstawowej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczyciel domowy (guwerner) - opieka i nauczanie ...
Collegium Verum
Nauczyciel języka niemieckiego jako języka mniejsz...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie
Nauczyciel języków obcych :angielski, niemiecki, f...
Akademia Polonijna w Częstochowie
Nauczyciel pedagog + specjalność
Akademia Polonijna w Częstochowie
Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie organ...
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Nauczyciel przedsiębiorczości
Akademia Polonijna w Częstochowie
Nauczyciel przedsiębiorczości w szkole ponadgimnaz...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Nauczyciel przedszkola i szkoły podstawowej
Akademia Polonijna w Częstochowie
Nauczycielskie Kwalifikacyjne
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Negocjacje i mediacje. Oferta specjalna skierowana...
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Neurologopedia z balbutologią
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Niestacjonarne Studium Przygotowania Pedagogiczneg...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Nowe technologie w warsztacie nauczyciela
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Nowoczesne formy edukacji ruchowej
Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku
Nowoczesne narzędzia w szkoleniach i edukacji
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Nowoczesne praktyki teatralne z kwalifikacjami ins...
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Nowoczesne technologie w edukacji i kształceniu (e...
Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie
Nowoczesne usługi turystyczne - studia podyplomowe...
Uniwersytet Łódzki
Oligofrenopedagogika
Uczelnia Jańskiego w Łomży
Oligofrenopedagogika
Akademia Zamojska
Oligofrenopedagogika (dla nauczycieli)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja os...
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja os...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja os...
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób...
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Oligofrenopedagogika (studia kwalifikacyjne)
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Oligofrenopedagogika z logopedią
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Organizacja i zarządzanie oświatą
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
Organizacja i zarządzanie oświatą
Uniwersytet Opolski
Organizacja i zarządzanie oświatą
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Organizacja i zarządzanie oświatą
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Organizacja i zarządzanie oświatą
Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Stalowej Woli
Organizacja i zarządzanie oświatą
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Organizacja i zarządzanie oświatą
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Organizacja i zarządzanie oświatą
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Organizacja i zarządzanie oświatą
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu
Organizacja i zarządzanie oświatą (studia kwalifik...
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Organizacja i zarządzanie w oświacie
Uniwersytet Szczeciński
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej pr...
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Pedagogiczne dla nauczycieli
Gdańska Szkoła Wyższa
Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Pedagogika aktywności ruchowej z muzykoterapią
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Pedagogika aktywności ruchowej z muzykoterapią
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Pedagogika dla nauczycieli przedmiotów ogólnokszta...
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Pedagogika integracyjna z językiem migowym
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Pedagogika korekcyjno- kompensacyjna i logopedia s...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Pedagogika Marii Montessori z przygotowaniem pedag...
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej ...
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Pedagogika ogólna. Studia nadające kwalifikacje pe...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka s...
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyj...
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i rewalidacyjn...
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagog szkol...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą pedagog...
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychol...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Collegium Verum
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Akademia Pomorska w Słupsku
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoteraią
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Pedagogika przedszkolna i opieka nad małym dziecki...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Uniwersytet Gdański
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Uniwersytet Łódzki
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapi...
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią...
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Elblągu
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią...
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Pedagogika przedszkolna z terapią dziecka
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Pedagogika przedszkolna z terapią zaburzeń rozwojo...
Bydgoska Szkoła Wyższa
Pedagogika Specjalna w zakresie Resocjalizacji z E...
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pedagogika terapeutyczna z arteterapią
Bydgoska Szkoła Wyższa
Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pedagog szkolny
Uniwersytet Rzeszowski
Pedagog w zakresie socjoterapii dzieci i młodzieży
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Planowanie rodziny z elementami wychowania seksual...
Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Opolski
Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, organizacja z...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Podyplomowe kwalifikacyjne studia dla nauczycieli ...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Historyczne
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pedagogiczne
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Międzywydziałowe Studia Nauczania Przy...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia dla Nauczycieli Etyki
Akademia Katolicka w Warszawie, Collegium Bobolanum
Podyplomowe Studia Edukacja dla Bezpieczeństwa
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Edukacja Elementarna
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Edukacji dla Bezpieczeństwa
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Emisji i Rehabilitacji Głosu
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Podyplomowe Studia Filologii Polskiej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Gimnastyki Korekcyjnej dla Nauc...
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Podyplomowe studia glottodydaktyczne. Nauczanie ję...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Podyplomowe Studia Historii
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotek...
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Kształcenia Blokowego w zakresi...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Kształcenia Nauczycieli Chemii/...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe studia kształcenie Wczesnoszkolne i Mu...
Uniwersytet Opolski
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Edukacja Inform...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauc...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Nauczania Kultur...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Eduka...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej
Akademia Pomorska w Słupsku
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Uniwersytet Opolski
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Matematyki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrum...
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Podyplomowe Studia Nauczania Muzyki w Edukacji Prz...
Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy
Podyplomowe Studia Nauczania Plastyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Nauczanie matematyki i informat...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe studia nauczycielskie. Nauczanie język...
Uniwersytet Szczeciński
Podyplomowe Studia Pedagogika Opiekuńczo - Wychowa...
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Pedagogika Resocjalizacyjna
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dl...
Akademia Pomorska w Słupsku
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego na...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Podyplomowe Studia Równość Kobiet i Mężczyzn w Edu...
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe studia rozwoju kompetencji nauczycieli
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Podyplomowe Studia Terapia Pedagogiczna
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe studia terapii pedagogicznej z oligofr...
Uniwersytet Opolski
Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Angi...
Uczelnia Lingwistyczno - Techniczna w Przasnyszu
Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Angi...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Wczesnego Nauczania Języka Rosy...
Uczelnia Lingwistyczno - Techniczna w Przasnyszu
Podyplomowe Studia Wiedzy o Kulturze
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe studia wychowania fizycznego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Podyplomowe Studia Wychowania Fizycznego dla Naucz...
Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu
Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego - wychow...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Podyplomowe studia wychowanie przedszkolne i terap...
Uniwersytet Opolski
Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Gry Zespoł...
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Podyplomowe Studia w zakresie Nauczania Początkowe...
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
Podyplomowe Studium Filozofii i Etyki
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studium „Glottodydaktyka polonistyczna...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studium Katechetyczno - Pedagogiczne
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Podyplomowe studium pedagogiczne - PR PW
Politechnika Warszawska
Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego w...
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Podyplomowe uzupełniające studia logopedyczne
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Pomoc psychopedagogiczna dla uczniów ze specjalnym...
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich ...
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacy...
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
Projekt unijny "Studia podyplomowe przygotowujące ...
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Przeciwdziałanie przemocy w szkole
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Przedsiębiorczość​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Przedsiębiorczość (dla nauczycieli)
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Przedsiębiorczość (dla nauczycieli)
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Uniwersytet Łódzki
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Przedsiębiorczość dla nauczycieli
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Przedsiębiorczość-dla nauczycieli do nauczania kol...
Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K.Goduli w Chorzowie
Przedsiębiorczość - ekonomia w praktyce (dla naucz...
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Przedsiębiorczość i edukacja ekonomiczna dla naucz...
Uniwersytet Rzeszowski
Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Przygotowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne s...
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Przygotowanie nauczycielskie - geografia w gimnazj...
Uniwersytet Łódzki
Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowa...
Uniwersytet Łódzki
Przygotowanie pedagogiczne
Politechnika Opolska
Przygotowanie pedagogiczne
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Przygotowanie pedagogiczne
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Przygotowanie pedagogiczne
Uniwersytet Łódzki
Przygotowanie pedagogiczne
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
Przygotowanie pedagogiczne
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Przygotowanie pedagogiczne
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Przygotowanie pedagogiczne
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Przygotowanie pedagogiczne
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Przygotowanie pedagogiczne
Politechnika Śląska
Przygotowanie pedagogiczne
Akademia Zamojska
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przed...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przed...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Przygotowanie pedagogiczne​ (dla osób nieposiadają...
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka (ni...
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotó...
Wyższa Szkoła Integracji Europejskiej w Szczecinie
Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowisk...
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne)
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Przygotowanie pedagogiczne-studia kwalifikacyjne
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Przyroda i Biologia w szkole podstawowej i w szkoł...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Przyroda - studia podyplomowe dla nauczycieli
Uniwersytet Łódzki
Przyroda w szkole podstawowej​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Przysposobienie obronne - Edukacja dla bezpieczeńs...
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Przywództwo w oświacie
Uniwersytet w Białymstoku
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wsp...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Resocjalizacja i socjoterapia
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Resocjalizacja i socjoterapia
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna
Uniwersytet Gdański
Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno - ruchowym ...
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Socjoterapia dzieci i młodzieży
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Socjoterapia i terapia pedagogiczna
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Socjoterapia i terapia pedagogiczna
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
SP Neurologopedyczne
Uniwersytet Gdański
SP Surdologopedyczne
Uniwersytet Gdański
SP Uzupełniające Terapii Logopedycznej
Uniwersytet Gdański
Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zab...
Uniwersytet Gdański
Studia doskonalące z Chemii dla Nauczycieli
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Studia pedagogiczne dla nauczycieli
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Studia pedagogiczne - nadające kwalifikacje do pra...
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
Studia pedagogiczne - nadające kwalifikacje do pra...
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Studia pedagogiczne - nadające kwalifikacje do pra...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Studia Podyplomowe Bibliotekoznawstwa i Informacji...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Biologii dla Nauczycieli
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Języka Rosyjski...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące d...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe dla nauczycieli kwalifikujące d...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia podyplomowe dla nauczycieli przedmiotów zaw...
Politechnika Warszawska
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Przyrody
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Specjalność: Ch...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli „Wiedzy o kultu...
Uniwersytet Warszawski
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie drug...
Uniwersytet Łódzki
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie nauc...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe dla Tłumaczy Ustnych i Pisemnyc...
Uniwersytet Wrocławski
Studia podyplomowe dla wychowawców klas - wychowan...
Collegium Verum
Studia Podyplomowe Edukacja Matematyczna z Technol...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Edukacja Medialna
Uniwersytet Warszawski
Studia podyplomowe edukacja przedszkolna i opieka ...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe E-learning dla polskiej szkoły ...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Emisji i Higieny Głosu
Uniwersytet Gdański
Studia Podyplomowe Etyki Nauczycielskiej ETNA
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Geografii dla Nauczycieli
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Historii
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Historii
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Historii i Wiedzy o Społeczeńst...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Historii w zakresie nauczania h...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Informatyka dla Nauczycieli
Uniwersytet w Białymstoku
Studia Podyplomowe Informatyki dla Nauczycieli
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Kształcenia Nauczycieli Języków...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe „Kulturowe Fundamenty Europy”
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Filologii Polski...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Filologii Polski...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Oligofrenopeda...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Logopedyczne
Uniwersytet Gdański
Studia Podyplomowe Marketingu
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Studia Podyplomowe Matematyki
Uniwersytet w Białymstoku
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody i Studia Po...
Uniwersytet w Białymstoku
Studia Podyplomowe Pedagogiczne w zakresie Rehabil...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Pedagogika dla Nauczycieli bez ...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wcze...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresi...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia podyplomowe przygotowania nauczycielskiego
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia podyplomowe przygotowanie pedagogiczne z wy...
Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie
Studia Podyplomowe „Sztuka” (Plastyka)
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe - Terapia Pedagogiczna z Podsta...
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Studia podyplomowe uprawniające do wykonywania zaw...
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
Studia Podyplomowe Wczesnej Interwencji Logopedycz...
Uniwersytet Gdański
Studia Podyplomowe „Wiedza o Sztuce”
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji integracyjn...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Studia Podyplomowe w zakresie edukacji przedszkoln...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszko...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Studia Podyplomowe w zakresie historii
Uniwersytet Opolski
Studia podyplomowe w zakresie logopedii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia Podyplomowe w zakresie logopedii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie nauczania języka pol...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie Nauczania Przedmiotó...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjn...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania do nau...
Uniwersytet Szczeciński
Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania nauczy...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedago...
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Studia podyplomowe w zakresie uzyskania kwalifikac...
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Studia Podyplomowe w zakresie zastosowania technol...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedago...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Zarządzania Oświatą
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia podyplomowe z chemii dla nauczycieli
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studia podyplomowe z informatyki i technologii inf...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Studia Podyplomowe Zintegrowana Edukacja Przedszko...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Zintegrowane nauczanie przedmio...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe z Matematyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia podyplomowe z zakresu gimnastyki korekcyjno...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Studia podyplomowe z zakresu Plastyki w szkole pod...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Studia podyplomowe z zakresu „Wiedzy o społeczeńst...
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii
Collegium Verum
Surdopedagogika. Edukacja i rehabilitacja dzieci i...
Uniwersytet Rzeszowski
Surdopedagogika i Tyflopedagogika - nowy poszerzon...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Systemowe wsparcie dziecka i rodziny
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Szachy - edukacją przyszłości
Uniwersytet w Białymstoku
Szkoła Guwernantek i Guwernerów
Uniwersytet w Białymstoku
Szkolny doradca zawodu
Uniwersytet w Białymstoku
Szkolny koordynator edukacji zdrowotnej
Uniwersytet Szczeciński
Technika z elementami informatyki (studia dla nauc...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Technika z wychowaniem komunikacyjnym
Akademia Zamojska
Technika z Wychowaniem Komunikacyjnym
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Technologia Informacyjna i Informatyka (dla nauczy...
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Technologia informacyjna i informatyka w szkole
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Technologie informacyjne i multimedia w nauczaniu ...
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Technologie Informacyjne w Nauczaniu Języków Obcyc...
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Technologie informacyjno-komunikacyjne w warsztaci...
Uniwersytet SWPS Poznań
Technologie informatyczne w dydaktyce matematyki
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjny...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowy...
Uniwersytet Gdański
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficz...
Uniwersytet Gdański
Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół As...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży ze specjal...
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD ora...
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Terapia przez sztukę w edukacji przedszkolnej i wc...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno-korekcy...
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie