Jakiej tematyki szukasz?

Nauki rolnicze - Studia podyplomowe

Nauki rolnicze

Polska wieś jest dziś zdecydowanie inna, niż jeszcze dwie dekady temu. Z roku na rok gospodarstwa coraz bardziej się unowocześniają. Rolnicy korzystają dziś ze skomplikowanych, ultradrogich maszyn, stosują najnowocześniejsze metody chowu zwierząt i produkcji roślinnej, a przede wszystkim stali się przedsiębiorcami z prawdziwego zdarzenia.

Aby panować nad wszystkimi procesami technologicznymi w gospodarstwie, a przy okazji zdobyć odpowiednie informacje z dziedziny ekonomii, prawa i towaroznawstwa, nowocześni rolnicy powinni podjąć studia podyplomowe z zakresu nauk biologicznych oraz rolniczych.

Polskie uczelnie proponują między innymi takie kierunki jak: rolnictwo dla absolwentów wszystkich kierunków, ekonomika rolnictwa, nowoczesne rolnictwo, nowe biotechnologie rolnicze, marketing i zarządzanie w agrobiznesie, podyplomowe studia z rolnictwa, produkcja rolnicza i ogrodnicza, rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków studiów, integrowana produkcja rolnicza czy rolnictwo ekologiczne i projektowanie terenów zielonych.

Niektóre kierunki, takie jak studium wiedzy o Unii Europejskiej „AGRO-UNIA”, zarządzanie i rozwój zasobów wiejskich w PROW 2014-2020, integracja europejska - agrobiznes i obszary wiejskie czy działalność rolnicza w warunkach wspólnej polityki rolnej Unii związane są typowo z zagadnieniami dotyczącymi Unii Europejskiej, polityki i dotacji dla rolników.

Istnieją też studia podyplomowe dla leśników. Jeśli chciał(a)byś pracować wśród drzew, ptaków i śladów jeleni (kleszcze pomijamy), mogą zainteresować Cię takie kierunki jak bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie, hodowla lasu, hydrologia i inżynieria leśna albo gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny.

Zatem: zarządzasz gospodarstwem rolnym i potrzebujesz nowoczesnej wiedzy? Szukasz informacji, które pozwolą Ci zyskać przewagę na rynku i dostarczać produkty najwyższej jakości? A może wykonujesz usługi na rzecz rolnictwa? Wybierz studia podyplomowe w swojej okolicy przy pomocy naszej rozbudowanej wyszukiwarki.

Polecane programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy w Leśnictwie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji dre...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Choroby drobiu i ptaków ozdobnych
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Doradztwo w żywieniu zwierząt i gospodarka paszowa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Doradztwo żywienia i chowu zwierząt oraz marketing...
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Drewno i Tworzywa Drewopochodne w Budownictwie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Działalność Rolnicza w Warunkach Wspólnej Polityki...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ekonomika rolnictwa i agroenergetyki
Politechnika Koszalińska
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Gospodarka Społeczna na Obszarach Wiejskich
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Higiena zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia z...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Hodowla i rozród zwierząt futerkowych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Innowacyjna Biogospodarka
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Integracja Europejska - Agrobiznes i Obszary Wiejs...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Integrowana produkcja i ochrona roślin
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kształtowanie i projektowanie terenów zieleni
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
Kształtowanie i projektowanie terenów zieleni
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami ...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Marketing i Zarządzanie w Agrobiznesie
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Melioracje i gospodarka wodna
Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Menedżer produkcji oraz zapewnienia jakości surowc...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Niemiecko-polskie studia MBA zarządzanie w sektorz...
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Nowoczesne metody w doskonaleniu roślin
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Ocena Jakości Agrosurowców
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Oochrona roślin w nowych technologiach rolniczych
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Organizacja działalności rolnej
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Pies w społeczeństwie - hodowla i zachowanie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Podyplomowe Studia Technologie Produkcji Drobiu
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Technologii Produkcji Grzybów J...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia z Produkcji Ogrodniczej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe studium siedliskoznawstwa leśnego
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniow...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Produkcja rolnicza i ogrodnicza
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Regulacje prawne w zootechnice i weterynarii
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych kierunków ...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wy...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Rolnictwo dla absolwentów studiów nierolniczych
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Rolnictwo ekologiczne i projektowanie terenów ziel...
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regio...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Rolnictwo w warunkach zrównoważonego rozwoju gospo...
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Rozwój obszarów wiejskich
Politechnika Warszawska
Rybactwo i ochrona środowiska wodnego
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Studia Podyplomowe Prawa Ochrony Żywności
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Terenów Zieleni
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Studia Podyplomowe w Zakresie Architektury Krajobr...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Studia Rolnicze dla Absolwentów Kierunków Nierolni...
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Studia z zakresu Rachunkowości Gospodarstw Rolnicz...
Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży
Studium podyplomowe genetyki i selekcji drzew leśn...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Studium wiedzy o Unii Europejskiej "AGRO-UNIA"
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w l...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Technika rolnicza i odnawialne źródła energii
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
Technika rolnicza i odnawialne źródła energii
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
Technologia wody, ścieków i odpadów
Politechnika Koszalińska
Technologie energetycznego wykorzystania roślin
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i altern...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Użytkowanie lasu i transport leśny
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wykorzystanie technik komputerowych w rolnictwie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Zarządzanie i rozwój zasobów wiejskich w PROW 2014...
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem zdrowotnym ...
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Zarządzanie kryzysowe w rolnictwie i na obszarach ...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Zarządzanie ochroną środowiska
Collegium Civitas w Warszawie
Zarządzanie w agrobiznesie – MBA
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inży...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inży...
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Zwierzęta laboratoryjne - hodowla i użytkowanie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie