Jakiej tematyki szukasz?

Nauki ścisłe - Studia podyplomowe

Nauki ścisłe

Matematyka to królowa nauk! Jeśli zgadzasz się z tym stwierdzeniem, rozważ studia podyplomowe z dziedziny nauk ścisłych. Oferta polskich uczelni pozwoli Ci uzupełnić swoje kwalifikacje, zdobyć nową wiedzę i zaktualizować dotychczasowe informacje.

Studia podyplomowe z dziedziny wspomnianej wyżej matematyki obejmują między innymi takie kierunki jak matematyczne aspekty podejmowania decyzji ekonomicznych, matematyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli) czy po prostu studia podyplomowe z matematyki.

A może wolisz podjąć studia z dziedziny obsługi nowych technologii, maszyn czy budownictwa? Dla inżynierów przewidziano takie kierunki jak turbiny gazowe i układy gazowo-parowe, nowoczesna energetyka odnawialna, budownictwo energooszczędne - audyt energetyczny i termomodernizacja budynków czy eksploatacja elektrowni i elektrociepłowni parowych, gazowych i gazowo-parowych.

Wiele studiów podyplomowych z dziedziny nauk ścisłych dotyczy zdobywania kompetencji nauczycielskich. Jeśli chcesz uczyć w szkole lub w ramach prywatnych korepetycji, możesz zastanowić się nad kierunkami takimi jak studia podyplomowe dla nauczycieli chemii, nauczanie fizyki i matematyki, podyplomowe studia nauczanie matematyki i informatyki w zreformowanej szkole, matematyka dla nauczycieli, fizyka z elementami informatyki (studia dla nauczycieli), technologie informatyczne w dydaktyce matematyki albo kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczne przygotowujące do nauczania przedmiotu chemia/fizyka.

Możliwości jest wiele. Niektóre kierunki wymagają już ugruntowanej znajomości tematu. Inne, takie jak fizyka (dla magistrów innych specjalności) umożliwiają podjęcie nauki niemal od zera. Bo nigdy nie jest za późno, aby się rozwijać i znajdować nowe pasje.

Jeśli więc masz potrzebę uzupełnienia kwalifikacji bądź zdobycia najnowszej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, nasza wyszukiwarka pozwoli Ci wybrać najbardziej odpowiednie studia podyplomowe w określonym mieście lub województwie.

Polecane programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Accounting and Financial Management [EN]
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Administracja systemami i aplikacjami
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Akademia Analityka - Analizy Statystyczne i Data M...
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Analiza Danych i Data Mining
Uniwersytet Łódzki
Analiza danych, metody, narzędzia, praktyka
Uniwersytet Zielonogórski
Analizy Statystyczne i Data Mining w Biznesie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Analizy statystyczne i eksploracja danych
Akademia Morska w Szczecinie
Badania kliniczne metodologia, organizacja i zarzą...
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów ...
Politechnika Warszawska
Biznes w Biotechnologii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Chemia analityczna w przemyśle i ochronie środowis...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Chemia i dydaktyka chemii
Uniwersytet Opolski
Chemia z elementami ochrony środowiska (studia dla...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Cła i podatki w procedurach celnych
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Data Science – algorytmy, narzędzia i aplikacje dl...
Politechnika Warszawska
Detergenty, środki czystości i produkty chemii gos...
Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie
Edukacja w zakresie nauczania fizyki i astronomii ...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania matematyki z element...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Fizyka - dla magistrów innych specjalności
Uniwersytet Opolski
Fizyka dla nauczycieli
Politechnika Gdańska
Fizyka z elementami informatyki (studia dla naucz...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Kosmetologia - pielęgnacja zdrowia i urody
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Kryminologia z elementami wiktymologii
Uniwersytet Zielonogórski
Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczne prz...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Matematyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Nauczanie Matema...
Uniwersytet Wrocławski
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe z Fizyki
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Matematyczne aspekty podejmowania decyzji ekonomic...
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Matematyka dla nauczycieli
Politechnika Gdańska
Matematyka – dla przedmiotu w szkołach podstawowyc...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Matematyka finansowa: Inżynieria finansowa w zarzą...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Matematyka finansowa: Inżynieria finansowa w zarzą...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Matematyka - kwalifikacyjne
Akademia Zamojska
Matematyka - studia podyplomowe dla nauczycieli
Uniwersytet Szczeciński
Matematyka z elementami informatyki (studia dla na...
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Nauczanie fizyki i matematyki
Uniwersytet Łódzki
Nauczanie matematyki w szkołach podstawowych i pon...
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Ocena ryzyka substancji chemicznych w systemie REA...
Uniwersytet Gdański
Podyplomowe Studia Ilościowe w Analizie Rynków Fin...
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Podyplomowe Studia Kształcenia Nauczycieli Chemii/...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Kształcenia Nauc...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Matematyki
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Podyplomowe Studia Nauczanie matematyki i informat...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Programowanie sterowników przemysłowych
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Ropa naftowa i produkty naftowe
Politechnika Warszawska Filia w Płocku
Studia doskonalące z Chemii dla Nauczycieli
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Studia menedżerskie dla inżynierów
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Studia Podyplomowe Analityka Chemiczna
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Analityka i Diagnostyka Chemicz...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Biologii dla Nauczycieli
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Biologii Sądowej
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Biotechnologia
Uniwersytet Opolski
Studia Podyplomowe Chemii i Chemii Środowiska
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Chemii
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli oraz Nauczyciel...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli Specjalność: Ch...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Fizyki z Astronomią
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Geoinformacji
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Kryminalistycznej Rekonstrukcji...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Kryminalistyki
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Matematyka Finansowa i Ubezpiec...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Matematyki
Uniwersytet w Białymstoku
Studia Podyplomowe „Metody statystyczne w biznesie...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Prawa Medycznego i Bioetyki
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Studia Podyplomowe Surowce Energetyczne i Źródła O...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe w zakresie analityki medycznej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie analityki w ochronie...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe z chemii dla nauczycieli
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Studia podyplomowe z informatyki i technologii inf...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Studia Podyplomowe z Matematyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studium Podyplomowe Zastosowanie Chemii w Ochronie...
Uniwersytet Warszawski
Technologia wód, ścieków i odpadów
Politechnika Wrocławska
Technologie informatyczne w dydaktyce matematyki
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Współczesne metody analityki z elementami diagnost...
Uniwersytet Gdański
Zawodowe kształcenie podyplomowe w zakresie analit...
Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie