Jakiej tematyki szukasz?

Nauki społeczne - Studia podyplomowe

Nauki społeczne

Chciał(a)byś, żeby Twoja praca dawała konkretne rezultaty? Chcesz się przysłużyć innym? A może pracujesz na rzecz społeczności lokalnych? Jeśli tak, studia podyplomowe z dziedziny nauk społecznych są właśnie dla Ciebie. Zapoznaj się z ofertą polskich uczelni.

Przykładowo, jeśli jesteś osobą koncyliacyjną i umiesz łagodzić ludzkie spory oraz emocje, możesz podjąć zawód mediatora. Umożliwią Ci to takie studia podyplomowe jak akademia mediatora i negocjatora, Advanced Mediator lub negocjacje i mediacje w biznesie.

Jeśli natomiast wolisz spełniać się w pracy związanej z opieką, doradztwem albo wychowawstwem, zwróć uwagę na takie studia podyplomowe jak organizacja pomocy społecznej, asystent osoby starszej, asystent rodziny, aktywacja społeczna seniorów, aktywizacja kapitału społecznego - ekonomia społeczna, andragogika - przygotowanie do pracy edukatora oświaty lub interwencja kryzysowa w pracy socjalnej.

Ważną pozycję na liście stanowią kierunki związane z resocjalizacją. To między innymi takie ich odmiany jak resocjalizacja z socjoterapią, resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna, pedagogika resocjalizacyjna oraz profilaktyka społeczna i resocjalizacja.

Ale studia podyplomowe z dziedziny nauk społecznych to nie tylko opieka i pomoc innym ludziom. Osoby, które od kontaktu z drugim człowiekiem wolą zgłębiać zagadnienia społeczne w bardziej teoretyczny sposób, mogą wybrać takie studia podyplomowe jak prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie, psychologia społeczna w praktyce, socjologia kryminalna, wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska czy nawet totalitaryzm - nazizm - holokaust.

Jeśli zatem interesują Cię studia związane z naukami społecznymi, ale nie chcesz podejmować klasycznych, dziennych studiów pierwszego stopnia, albo ukończyłeś/aś inny kierunek i chcesz teraz poszerzyć swoje kwalifikacje, rozważ odpowiedni kierunek studiów podyplomowych. Idealne studia zlokalizowane w twoim województwie lub mieście pomoże Ci wybrać nasza zaawansowana wyszukiwarka.

Polecane programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Administracja publiczna w realizacji zadań pomocy ...
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Administrowanie wybranymi systemami bezpieczeństwa...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
Akademia Przywództwa Kobiet LiderShe
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Aktywacja społeczna seniorów
Uniwersytet Zielonogórski
Aktywizacja kapitału społecznego - ekonomia społec...
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Andragogika - przygotowanie do pracy edukatora ośw...
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Asystent rodziny
Uniwersytet Łódzki
Asystent rodziny - praca socjalna z rodziną
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Biostatystyka - zastosowania statystyki w medycyni...
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
Coaching zrównoważonego stylu życia
Uniwersytet Łódzki
Cywilizacje – studia międzykulturowe
Uniwersytet Gdański
Doradztwo Edukacyjno-Zawodowe
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Doradztwo zawodowe
Akademia Zamojska
Dziedzictwo śródziemnomorskie. Kultura, filozofia ...
Collegium Civitas w Warszawie
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach
Edukacja seksualna i wychowanie do życia w rodzini...
Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
Edukacja seksualna i wychowanie do życia w rodzini...
Uniwersytet Zielonogórski
Edukacja w zakresie nauczania geografii i edukacja...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Ekonomia społeczna
Uniwersytet Łódzki
Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej
Uniwersytet Łódzki
Ekonomika i organizacja społecznej jednostki oświa...
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Etyka dla nauczycieli
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Etyka i filozofia religii
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Europeistyka i ukrainistyka
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Film i Historia - realizacja filmu dokumentalnego
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Fundusze Unii Europejskiej - pozyskiwanie, monitor...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Gender Studies
Uniwersytet Łódzki
Gender Studies
Uniwersytet Łódzki
Gender Studies - polityka równych szans w procesie...
Uniwersytet Łódzki
Gerontologia i opieka nad osobami starszymi
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
Gerontologia społeczna
Uniwersytet Łódzki
Gerontologia społeczna
Uniwersytet Łódzki
Historia. Historia i społeczeństwo
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Historia i społeczeństwo
Collegium Verum
Historia i wiedza o społeczeństwie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Historia i wiedza o społeczeństwie z elementami ed...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Historia i wiedza o społeczeństwie z elementami ed...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Idee XX wieku. Szkoła filozoficzna Tadeusza Gadacz...
Collegium Civitas w Warszawie
Integracja społeczna i prawa człowieka w kontekści...
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Interakcje społeczne i kooperacja
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Internetowe Studia Podyplomowe „Rozwój w dobie glo...
Uniwersytet Warszawski
Interwencja kryzysowa w pracy socjalnej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Języki i kultura Głuchych
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Kierownik zespołu - team leader (we współpracy z I...
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Komunikacja i mediacje społeczne z elementami nego...
Politechnika Koszalińska
Komunikacja korporacyjna
Uniwersytet Warszawski
Komunikacja korporacyjna i public relations
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Komunikacja międzykulturowa w cyfrowym świecie
Uniwersytet Łódzki
Komunikacja społeczna dla prawników
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Komunikacja społeczna. Marketing polityczny
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Kryminalistyczne Badania Odzieży i Wyrobów Tekstyl...
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Kryzys i interwencje kryzysowe
Uniwersytet SWPS Wrocław
Kwalifikacyjne podyplomowe studia pedagogiczno-dyd...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Lider aktywnej polityki społecznej w samorządzie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Mediacje i negocjacje gospodarcze i pracownicze
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Mediacje i negocjacje oraz inne metody rozwiązywan...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Mediacje rówieśnicze, szkolne, oświatowe i nieletn...
Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie
Mediacje w środowisku oświatowym i rodzinnym
Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
Media w komunikowaniu społecznym
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Metody interwencji kryzysowej w rozwiązywaniu prob...
Uniwersytet SWPS Poznań
Metody interwencji kryzysowej w rozwiązywaniu prob...
Uniwersytet SWPS Poznań
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Uniwersytet Łódzki
Negocjacje i mediacje
Uniwersytet Rzeszowski
Negocjacje i mediacje
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Negocjacje i mediacje. Oferta specjalna skierowana...
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Negocjacje i mediacje w biznesie
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Obrona cywilna i reagowanie kryzysowe na poziomie ...
Akademia Zamojska
Ochrona danych osobowych
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Ochrona dziedzictwa kulturowego - miasto historycz...
Politechnika Warszawska
Opieka nad osobą starszą i administrowanie systeme...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Organisational Consultant - podejście systemowe
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Organizacja pomocy społecznej
Bydgoska Szkoła Wyższa
Organizacja pomocy społecznej
Uniwersytet Gdański
Organizacja pomocy społecznej
Uniwersytet Łódzki
Organizacja pomocy społecznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pedagogiczne podstawy psychologii kwantowej
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Pedagogika resocjalizacyjna
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Podyplomowe kwalifikacyjne studia dla nauczycieli ...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Niestacjonarne Studium Metodologii Bad...
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Kultura Kulinarna
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Nad Problematyką Kulturowej i S...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia „Organizowanie Pracy z Senioram...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Pomocy Humanitarnej
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Podyplomowe Studia Promocji Wiedzy o Polsce
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
Podyplomowe Studia Seksuologii Społecznej
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Varsavianistyczne
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Wychowania Prorodzinnego
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Podyplomowe Studia Wychowania Seksualnego
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia z Gerontologii Społecznej
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Podyplomowe studia z zakresu tradycji, kultury i w...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Podyplomowe Studia z zakresu metod Badań Społeczny...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studium Ewaluacji Programów Społecznyc...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studium Penitencjarne
Uniwersytet Warszawski
Polityka społeczna i zdrowie publiczne
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Polityka społeczna i zdrowotna oraz prawo medyczne...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Pomoc społeczna i praca socjalna
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Poradnictwo zawodowe i doradztwo karier
Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
Pośrednictwo pracy
Akademia Zamojska
Prawa człowieka – konteksty społeczno–kulturowe i ...
Uniwersytet Łódzki
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Profesjonalne szkolenia i wystąpienia publiczne
Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Uniwersytet Rzeszowski
Profilaktyka społeczna i terapia uzależnień
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawod...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Przeciwdziałanie przemocy w szkole
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Przedsiębiorczość i wiedza o społeczeństwie
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Przygotowanie do życia w rodzinie-kwalifikacyjne s...
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Przywództwo w społecznościach lokalnych
Uniwersytet w Białymstoku
Psychologia społeczna w praktyce
Uniwersytet SWPS Poznań
Resocjalizacja i profialktyka społeczna
Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Resocjalizacja i socjoterapia
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Resocjalizacja i socjoterapia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Resocjalizacja i socjoterapia
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Resocjalizacja i Wczesna Interwencja Społeczna
Uniwersytet Gdański
Resocjalizacja w warunkach izolacyjnych
Uniwersytet Łódzki
Resocjalizacja z socjoterapią
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Rewitalizacja miast - organizacja i finansowanie
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Rewitalizacja miast – organizacja i finansowanie
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Rozwój obszarów wiejskich
Politechnika Warszawska
Rynek pracy i ubezpieczeń społecznych
Politechnika Gdańska
Samorząd terytorialny i rozwój lokalny w warunkach...
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Socjologia kryminalna
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Socjoterapia i profilaktyka społeczna
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Socjoterapia i terapia pedagogiczna
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
SP Gedanistyki
Uniwersytet Gdański
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa (CSR)
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Studia Podyplomowe Archeologia Podwodna
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe dla Nauczycieli oraz Nauczyciel...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Gerontologopedii
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Historia i Kultura Żydów w Pols...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations ...
Uniwersytet w Białymstoku
Studia Podyplomowe Komunikacji Międzykulturowej w ...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Lobbingu i Strategicznego Plano...
Uniwersytet Rzeszowski
Studia Podyplomowe Organizacji Pomocy Społecznej i...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia podyplomowe pokojowe rozwiązywanie konflikt...
Uniwersytet Opolski
Studia Podyplomowe Rozwiązywanie Konfliktów i Part...
Uniwersytet Warszawski
Studia podyplomowe Społeczna Odpowiedzialność Bizn...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Wiedzy o Społeczeństwie
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Współczesne Migracje Międzynaro...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe w zakresie gender
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie Gender
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe w zakresie infobrokerstwa i zar...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie resocjalizacji i pro...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie socjologii bezpiecze...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe Zachowania problemowe młodzieży...
Uniwersytet Warszawski
Studia podyplomowe z zakresu „Wiedzy o społeczeńst...
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Szkolny doradca zawodu
Uniwersytet w Białymstoku
Technologie informacyjno-komunikacyjne w pedagogic...
Bydgoska Szkoła Wyższa
Teoria i praktyka lobbingu w Unii Europejskiej
Uniwersytet Zielonogórski
Teoria i praktyka sommelierska
Collegium Civitas w Warszawie
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz prawo pra...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Wiedza o kulturze edukacja europejska
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Wiedza o kulturze i filozofia
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Wiedza o społeczeństwie
Akademia Zamojska
Wiedza o społeczeństwie – dydaktyka nauczania prze...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wiedza o społeczeństwie i podstawy przedsiębiorczo...
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczości
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w ro...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w ro...
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w ro...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wiedza o społeczeństwie, państwie i prawie
Collegium Verum
Wiedza o społeczeństwie z podstawami przedsiębiorc...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wiedza o winie. Media, rynek, kultura
Collegium Civitas w Warszawie
Wielokulturowość i różnorodność wyznaniowa we wspó...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Włączenie cyfrowe i społeczne: strony internetowe,...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Wychowanie do życia w rodzinie
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wychowanie do życia w rodzinie – dydaktyka nauczan...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja prozdrow...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Wychowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualn...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Zabezpieczenie społeczne
Politechnika Opolska
Zamówienia publiczne
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Zarządzanie komunikacją wewnętrzną w organizacji
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Zarządzanie polityką społeczną
Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Kielcach
Zarządzanie pracą socjalną
Akademia Pomorska w Słupsku
Żydzi polscy - kultura, język, historia
Uniwersytet Łódzki
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie