Jakiej tematyki szukasz?

Pedagogika - Studia podyplomowe

Pedagogika

Jesteś absolwentem pedagogiki? Szukasz możliwości rozwoju i uzyskania nowych kompetencji? Dobrze czujesz się w pracy z młodszymi lub potrzebującymi? Z pomocą naszej rozbudowanej wyszukiwarki odnajdziesz najlepsze studia podyplomowe w swoim mieście lub województwie. Uczelnie przygotowały wiele nowoczesnych i interesujących programów, które pozwolą Ci na podniesienie swoich kwalifikacji.

Pełna oferta obejmuje podyplomowe studia pedagogiczne w Warszawie, Szczecinie, Łodzi, Bydgoszczy, Katowicach, Rzeszowie, Toruniu i wielu miastach w kraju. Łącznie dostępnych jest ponad 1000 kierunków, które dotyczą zarówno postępowania z najmłodszymi podopiecznymi, jak i z osobami z niepełnosprawnościami oraz seniorami. Odpowiednio dobrane studia podyplomowe uczą rozwiązywania wielu trudności, z którymi trzeba zmagać się podczas kolejnych etapów rozwoju człowieka.

Poszczególne studia i szkolenia różnią się nie tylko tematyką, ale także długością trwania, mogącą obejmować najczęściej dwa, ale czasami również trzy lub cztery semestry. Są to zajęcia, na które składają się zarówno teoretyczne, jak i praktyczne aspekty pracy pedagogicznej, wspierające w rozwoju kompetencji dotyczących postępowania ze zróżnicowanymi podopiecznymi.

Najpopularniejsze studia podyplomowe dla osób z wykształceniem pedagogicznym to m.in. logopedia, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną, edukacja początkowa i terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz edukacja wczesnoszkolna i terapia pedagogiczna.

Ale uczelnie przygotowały też mniej oczywiste studia podyplomowe z dziedziny pedagogiki. Do wyboru są więc także takie kierunki jak dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą, edukacja włączająca, edukacja w zakresie etyki, mediacje rodzinne i szkolne, pedagogika resocjalizacyjna czy plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, organizacja zajęć artystycznych.

Bogate zróżnicowanie programów podyplomowych gwarantuje, że na pewno znajdziesz wśród nich coś dla siebie. Skorzystaj z wyszukiwarki i przekonaj się sam(a).

Polecane programy studiów podyplomowych

Wyróżnione programy studiów podyplomowych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Akademia profesjonalnego trenera
Uniwersytet Łódzki
Andragogika - edukacja dorosłych z elementami e-le...
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Animacja kultury z arteterapią i terapią zajęciową
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Arteterapia
Collegium Verum
Arteterapia - artystyczne działania interdyscyplin...
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
Arteterapia i terapia zajęciowa
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Arteterapia - techniki plastyczne w niepełnosprawn...
Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
Arteterapia z elementami coachingu
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Arteterapia z elementami coachingu
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej (3 ...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy za...
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Asystent rodziny - praca socjalna z rodziną
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Autokreacja i budowanie wizerunku
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zabu...
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Autyzm, zespół Aspergera – wspomaganie dziecka i r...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Bezpieczeństwo i higiena pracy z audytem i kwalifi...
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense
Bezpieczeństwo informacji i ochrona danych osobowy...
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Biegły sądowy w zakresie diagnozy rodziny dysfunkc...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Diagnostyka dzieci uzdolnionych i z problemami edu...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Diagnoza, dysleksja rozwojowa, terapia pedagogiczn...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Diagnoza dziecka i jego rodziny
Uniwersytet Rzeszowski
Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie int...
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Diagnoza dziecka i jego rodziny w perspektywie int...
Uniwersytet Łódzki
Diagnoza i terapia dysleksji rozwojowej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Gdańska Szkoła Wyższa
Diagnoza i terapia pedagogiczna
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Diagnoza i terapia pedagogiczna (dla nauczycieli)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjo...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Diagnoza i terapia pedagogiczna ze wspomagającymi ...
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Diagnoza i terapia psychologiczno-pedagogiczna
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Diagnoza i terapia psychopedagogiczna​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w pracy nauc...
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie
Dociekania filozoficzne z dziećmi i młodzieżą
Uniwersytet Łódzki
Doradztwo zawodowe i edukacyjne
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Doradztwo zawodowe (studia kwalifikacyjne)
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Doskonalące studia podyplomowe dla logopedów: prac...
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla nauczy...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Dydaktyka języka angielskiego w edukacji przedszko...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Edukacja artystyczna w kształceniu zintegrowanym p...
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Uniwersytet Łódzki
Edukacja dla bezpieczeństwa
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Edukacja dla bezpieczeństwa
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Edukacja dla bezpieczeństwa.
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja dla bezpieczeństwa z dydaktyką pierwszej ...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Edukacja dziecka o specjalnych potrzebach edukacyj...
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Edukacja i rehabilitacja osób niepełnosprawnych in...
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem
Uniwersytet Rzeszowski
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Uniwersytet Gdański
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Uniwersytet Rzeszowski
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Uniwersytet Szczeciński
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Elblągu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
Edukacja i Rehabilitacja Osób z Niepełnosprawności...
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Edukacja i rewalidacja osób z autyzmem i z zespołe...
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Edukacja i terapia dzieci z autyzmem w wieku przed...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu z elem...
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Edukacja plastyczna z elementami grafiki komputero...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Edukacja początkowa (nauczanie początkowe) z terap...
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Edukacja przedszkolna i systemy edukacyjne Unii Eu...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Uniwersytet Zielonogórski
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
Collegium Da Vinci w Poznaniu
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna (3 semestry...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna wraz z przy...
Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych w Poznaniu d. WSTH KdE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ze wsparcie...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z językiem ...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogik...
Uczelnia Korczaka, Wydział Zamiejscowy w Lublinie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z pedagogik...
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Terapią P...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Edukacja przedszkolna z diagnozą i terapią psychop...
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Edukacja przedszkolna z elementami pedagogiki Mari...
Politechnika Koszalińska
Edukacja Specjalna z Pedagogiką Wspierającą
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
Edukacja wczesnoszkolna
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
Edukacja wczesnoszkolna i edukacja przedszkolna
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna dla czynny...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna (studia kwa...
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z elementam...
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z przygotow...
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z terapią p...
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Edukacja wczesnoszkolna i systemu edukacyjne w Uni...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
Akademia Polonijna w Częstochowie
Edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Edukacja wczesnoszkolna ( w klasach I-III)
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Edukacja wczesnoszkolna (wychowanie przedszkolne i...
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Edukacja Wczesnoszkolna z Elementami Informatyki
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Uczelnia Jańskiego w Łomży
Edukacja wczesnoszkolna z terapią pedagogiczną
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Edukacja Włączająca i Integracyjna Uczniów ze Spec...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Edukacja w zakresie higieny dla nauczycieli przedm...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania biologii i promocji ...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania fizyki i astronomii ...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania muzyki z elementami ...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja w zakresie nauczania przyrody dla szkół ś...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Edukacja zintegrowana i systemu edukacyjne w Unii ...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Etyka dla nauczycieli
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Etyka i filozofia w szkole - studia dla nauczyciel...
Uniwersytet Łódzki
Gerontologia z elementami opieki nad osobami stars...
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Gerontopedagogika - organizowanie pracy z senioram...
Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim
Gimnastyka korekcyjna w edukacji szkolnej i przeds...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Instruktor gimnastyki korekcyjnej i kompensacyjnej
Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
Integracja sensoryczna
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Integracja sensoryczna z podstawami neurodydaktyki
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna ...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Interwencja asystenta rodzinnego w sytuacji kryzys...
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Interwencja kryzysowa - przeciwdziałanie przemocy ...
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesno...
Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesno...
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Język angielski w nauczaniu przedszkolnym i wczesn...
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i zinte...
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Języki obce w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkol...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Język polski z terapią pedagogiczną
Uniwersytet Opolski
Komputer w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolne...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Kreatywne formy pracy z młodzieżą
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kształcenie Dorosłych - Umiejętności Trenerskie
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
Kształcenie pedagogiczne dla kierunków informatycz...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kształcenie wczesnoszkolne i wychowanie przedszkol...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Kuratela sądowa i społeczna
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Kwalifikacje pedagogiczne dla nauczycieli języków ...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Kwalifikacje Pedagogiczne dla Nauczycieli Języków ...
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
Kwalifikacyjne Edukacja i Terapia Osób z Niepełnos...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Kwalifikacyjne Pedagogika Korekcyjno-Kompensacyjna...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Kwalifikacyjne Profilaktyka i Psychoterapia Uzależ...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Kwalifikacyjne Specjalista Edukacji Dorosłych (And...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie
Kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Kształcenie uczn...
Uniwersytet Wrocławski
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe Logopedyczne, sp...
Uniwersytet Wrocławski
Kwalifikacyjne Studia Podyplomowe w Zakresie Eduka...
Uniwersytet Wrocławski
Kwalifikacyjne Wczesna Interwencja - Pomoc Dziecku...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy
Kynoterapia i Alpakoterapia w pracy z dziećmi i mł...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Kynoterapia w pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
Logistyka i spedycja (oferta dla nauczycieli)
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Logopedia (4 semestry) - studia kwalifikacyjne
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Logopedia i terapia pedagogiczna
Uniwersytet Szczeciński
Logopedia. Logopedia szkolna
Gdańska Szkoła Wyższa
Logopedia medialna z logopedią ogólną
Uniwersytet Łódzki
Logopedia ogólna z logopedią medialną
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Logopedia ogólna z logopedią szkolną
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Logopedia studia czterosemestralne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Logopedia /studia kwalifikacyjne/
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami ...
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Logopedia szkolna - terapia dzieci z zaburzeniami ...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Logopedia szkolna - terapia uczniów z zaburzeniami...
Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych w Poznaniu d. WSTH KdE
Logopedia trzysemestralne przez Internet
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Logopedia z elementami neurologopedii
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Logopedia z emisją głosu
Uniwersytet Łódzki
Logopedia z emisją głosu (studia kwalifikacyjne)
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Logopedia ze specjalnością w zakresie neurologoped...
Wyższa Szkoła Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
Logopedia z Komunikacją Alternatywną
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Mediacje i negocjacje z elementami pedagogiki i ps...
Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Sieradzu
Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne
Uniwersytet SWPS Warszawa
Muzyka i rytmika w edukacji przedszkolnej
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Muzyka w szkole podstawowej i gimnazjum
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Muzykoterapia
Uniwersytet Rzeszowski
Muzykoterapia z psychoprofilaktyką stresu
Akademia Pomorska w Słupsku
Nadzór pedagogiczny
Uniwersytet Opolski
Nauczanie Drugiego Przedmiotu - Wiedza o kulturze
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
Nauczanie historii
Uniwersytet Łódzki
Nauczanie języka angielskiego na poziomie wczesnos...
Akademia Zamojska
Nauczanie języka angielskiego w szkole podstawowej
Uniwersytet Łódzki
Nauczanie języka polskiego jako obcego (drugiego)
Uniwersytet Łódzki
Nauczanie wiedzy o społeczeństwie
Uniwersytet Łódzki
Nauczyciel domowy (guwerner) - opieka i nauczanie ...
Collegium Verum
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolne...
Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Sieradzu
Nauczyciel pedagog + specjalność
Akademia Polonijna w Częstochowie
Neurologopedia
Collegium Verum
Neurologopedia ogólna i dziecięca
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Neurologopedia - studia kwalifikacyjne
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Neurologopedia z balbutologią
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Neurologopedia z elementami tyflologopedii
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Niestacjonarne Studium Przygotowania Pedagogiczneg...
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ochrona zdrowia i edukacja osób starszych
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oligofrenopedagogika
Uczelnia Jańskiego w Łomży
Oligofrenopedagogika
Collegium Verum
Oligofrenopedagogika
Akademia Zamojska
Oligofrenopedagogika
Politechnika Koszalińska
Oligofrenopedagogika (dla nauczycieli)
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja os...
Uniwersytet Zielonogórski
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja os...
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja os...
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja os...
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja os...
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja os...
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Oligofrenopedagogika - edukacja i rehabilitacja os...
Uniwersytet Łódzki
Oligofrenopedagogika​ - edukacja i rehabilitacja o...
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja os...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja os...
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rewalidacja osób...
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Oligofrenopedagogika - Nauczanie i Wychowanie Niep...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Oligofrenopedagogika (studia kwalifikacyjne)
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Oligofrenopedagogika – studia uzupełniające
Akademia Zamojska
Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogi...
Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
Oligofrenopedagogika z diagnozą i terapią pedagogi...
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Oligofrenopedagogika z komunikacją alternatywną
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Oligofrenopedagogika z logopedią
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu
Oligofrenopedagogika z rewalidacją osób z głębokim...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Oligofrenopedagogika z terapią dziecka ze spektru...
Akademia Zamojska
Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Opieka nad małym dzieckiem w państwach Unii Europe...
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Opieka nad osobami starszymi za granicą z zastosow...
Wielkopolskie Collegium Kompetencji Zintegrowanych w Poznaniu d. WSTH KdE
Opiekun dzieci w żłobkach i klubach dziecięcych
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej pr...
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Pedagogiczne dla nauczycieli
Gdańska Szkoła Wyższa
Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Pedagogiczne kwalifikacyjne studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Pedagogiczne podstawy psychologii kwantowej
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Pedagogiga opiekuńczo - wychowawcza z elementami t...
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pedagogika aktywności ruchowej z muzykoterapią
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Pedagogika integracyjna z językiem migowym
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna)
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Pedagogika korekcyjna z socjoterapią
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Pedagogika korekcyjno-kompensacyjna
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pedagogika korekcyjno- kompensacyjna i logopedia s...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Pedagogika lecznicza (studia kwalifikacyjne)
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Pedagogika Marii Montessori z przygotowaniem pedag...
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Pedagogika M. Montessori w edukacji przedszkolnej ...
Niepaństwowa Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Białymstoku
Pedagogika Montessori
Collegium Verum
Pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie (Oligo...
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Pedagogika ogólna. Studia nadające kwalifikacje pe...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Uniwersytet Rzeszowski
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Uniwersytet Zielonogórski
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Sieradzu
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna w Gdańsku
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, diagnoza i tera...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i profilaktyka s...
Uczelnia Jana Wyżykowskiego, Filia w Lubinie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i resocjalizacyj...
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza i rewalidacyjn...
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense
Pedagogika opiekuńczo - wychowawcza, pedagog szkol...
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pro...
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami res...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą pedagog...
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z pomocą psychol...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Collegium Verum
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją
Akademia Pomorska w Słupsku
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z socjoteraią
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, z terapią pedag...
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pedagogika pracy i doradztwo zawodowe
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Pedagogika pracy opiekuńczo-wychowawczej​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Pedagogika przedszkolna i opieka nad małym dziecki...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Uniwersytet Łódzki
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
Uniwersytet Gdański
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna /studia k...
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapi...
Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią...
Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią...
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią...
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią...
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Elblągu
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z terapią...
Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim
Pedagogika przedszkolna z terapią dziecka
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Pedagogika przedszkolna z terapią zaburzeń rozwojo...
Bydgoska Szkoła Wyższa
Pedagogika resocjalizacyjna
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Sieradzu
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna z kura...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Pedagogika resocjalizacyjna i profilaktyka społecz...
Akademia Humanistyczno–Ekonomiczna w Sieradzu
Pedagogika resocjalizacyjna (studia kwalifikacyjne...
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami socjotera...
Uniwersytet Łódzki
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terap...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Pedagogika rodziny/asystent rodziny
Szkoła Wyższa Ekonomii i Zarządzania w Łodzi
Pedagogika sądowa z mediacją​​​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Pedagogika specjalna dla pedagogów i psychologów s...
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Pedagogika specjalna - oligofrenopedagogika
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Pedagogika specjalna Oligofrenopedagogika
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pedagogika specjalna Tyflopedagogika
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Pedagogika Specjalna w zakresie Edukacji i Rehabil...
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pedagogika Specjalna w zakresie Resocjalizacji z E...
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pedagogika szkolna z profilaktyką agresji, przemoc...
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Pedagogika terapeutyczna i rewalidacja
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Pedagogika terapeutyczna z arteterapią
Bydgoska Szkoła Wyższa
Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją
Lubelska Szkoła Wyższa w Rykach
Pedagogika wczesnoszkolna i wychowanie przedszkoln...
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Pedagogika wieku przedszkolnego i wczesnoszkolnego
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Pedagogika w zakresie wczesnej edukacji
Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi
Pedagogika zdrowia i profilaktyka społeczna
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pedagog szkolny
Uniwersytet Rzeszowski
Pedagog w zakresie socjoterapii dzieci i młodzieży
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Plastyka, muzyka, wiedza o kulturze, organizacja z...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Podstawy interwencji terapeutycznych w wieku rozwo...
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Podyplomowe kwalifikacyjne studia pedagogiczne
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Krakowie
Podyplomowe Studia Edukacja Wczesnoszkolna i Wycho...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Edukacji Początkowej i Terapii ...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Edukacji Wczesnoszkolnej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Kształcenia Uczniów ze Specjaln...
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne „Diagnoza i tera...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Edukacja Wczesno...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Pedagogika Specj...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Terapia Pedagogi...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne w zakresie Eduka...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studia Logopedii Ogólnej
Akademia Pomorska w Słupsku
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Logopedyczne
Uniwersytet Opolski
Podyplomowe Studia Pedagogiczne
Politechnika Lubelska
Podyplomowe Studia Pedagogiczne
Uniwersytet Szczeciński
Podyplomowe Studia Pedagogika Opiekuńczo - Wychowa...
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Pedagogika Resocjalizacyjna
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe Studia Pedagogika Specjalna w zakresie...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Podyplomowe Studia Pedagogiki Kształcenia Słuchu i...
Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie
Podyplomowe Studia Pedagogiki Resocjalizacyjnej
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego
Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego dl...
Akademia Pomorska w Słupsku
Podyplomowe studia przygotowania pedagogicznego na...
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Podyplomowe Studia Terapia Pedagogiczna
Uniwersytet w Białymstoku
Podyplomowe studia terapii pedagogicznej z oligofr...
Uniwersytet Opolski
Podyplomowe Studia Wychowania Przedszkolnego
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Podyplomowe studia wychowanie przedszkolne i terap...
Uniwersytet Opolski
Podyplomowe Studia w zakresie Diagnozowania i Wspo...
Uniwersytet Warszawski
Podyplomowe Studium Koderów i Klasyfikacji Medyczn...
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Podyplomowe studium pedagogiczne - PR PW
Politechnika Warszawska
Podyplomowe studium pomocy psychologiczno-pedagogi...
Uniwersytet Opolski
Podyplomowe Studium Przygotowania Pedagogicznego w...
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Uniwersytet SWPS Warszawa
Pomagisterskie Studium Logopedyczne
Uniwersytet Warszawski
Pomoc pedagogiczno-psychologiczna
Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dziecku i jego...
Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim
Pomoc psychopedagogiczna dla uczniów ze specjalnym...
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Poradnictwo i pomoc psychologiczno - pedagogiczna
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne
Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Poradnictwo Zawodowe Otwarte na Kształtowanie Świa...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Porozumiewanie się osób niemówiących w praktyce te...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Praca socjalna w obszarze zdrowia psychicznego w ś...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Praca z dzieckiem zdolnym i utalentowanym
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Praca z osobami z zaburzeniami psychicznymi i ich ...
Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu
Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacy...
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Problemy osób niepełnosprawnych w pracy socjalnej
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Profilaktyka i terapia zaburzeń w zachowaniu - soc...
Uniwersytet Szczeciński
Profilaktyka, resocjalizacja i readaptacja społecz...
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego Apeiron w Krakowie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Uniwersytet Rzeszowski
Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Przygotowanie nauczycielskie uprawniające do prowa...
Uniwersytet Łódzki
Przygotowanie pedagogiczne
Politechnika Koszalińska
Przygotowanie pedagogiczne
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Przygotowanie pedagogiczne
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Przygotowanie pedagogiczne
Społeczna Akademia Nauk w Krakowie
Przygotowanie pedagogiczne
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Przygotowanie pedagogiczne
Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie
Przygotowanie pedagogiczne
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Przygotowanie pedagogiczne
Politechnika Śląska
Przygotowanie pedagogiczne
Politechnika Opolska
Przygotowanie pedagogiczne
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Przygotowanie pedagogiczne
Uniwersytet Łódzki
Przygotowanie pedagogiczne
Akademia Zamojska
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przed...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przed...
Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie
Przygotowanie pedagogiczne​ (dla osób nieposiadają...
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka (ni...
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowisk...
Pedagogium Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela
Wyższa Szkoła Biznesu National-Louis University w Nowym Sączu
Przygotowanie pedagogiczne (studia kwalifikacyjne)
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Przygotowanie pedagogiczne-studia kwalifikacyjne
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Przygotowanie pedagogiczne - trzysemestralne
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Przygotowanie pedagogiczno - metodyczne do nauczan...
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
Psychologia pozytywna w edukacji i wychowaniu. Wsp...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Psychologia w oświacie
Uniwersytet Łódzki
Psycho profilaktyka zaburzeń psychicznych, diagnoz...
Uniwersytet Opolski
Resocjalizacja dwusemestralne przez Internet
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Resocjalizacja i profialktyka społeczna
Kolegium Jagiellońskie Toruńska Szkoła Wyższa
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Wszechnica Polska Szkoła Wyższa w Warszawie
Resocjalizacja i profilaktyka społeczna
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Resocjalizacja i socjoterapia
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gliwicach
Resocjalizacja i socjoterapia
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Resocjalizacja i socjoterapia
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Resocjalizacja i socjoterapia
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Resocjalizacja i socjoterapia
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Gdańsku
Resocjalizacja i socjoterapia​​
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Resocjalizacja z socjoterapią
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
Socjoterapia
Uniwersytet Opolski
Socjoterapia dzieci i młodzieży
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Socjoterapia i praca z grupą
Uniwersytet Gdański
Socjoterapia i profilaktyka społeczna
Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku
Socjoterapia i resocjalizacja
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Socjoterapia i terapia pedagogiczna
Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni
Socjoterapia i terapia pedagogiczna
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Socjoterapia pedagogiczna
Politechnika Koszalińska
Socjoterapia (studia kwalifikacyjne)
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Socjoterapia, trener warsztatu umiejętności psycho...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
SP Neurologopedyczne
Uniwersytet Gdański
SP Pedagogiczne
Uniwersytet Gdański
SP Surdologopedyczne
Uniwersytet Gdański
SP Uzupełniające Terapii Logopedycznej
Uniwersytet Gdański
Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zab...
Uniwersytet Gdański
Studia kwalifikacyjne w zakresie wspomagania rozwo...
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Studia pedagogiczne dla nauczycieli
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Studia pedagogiczne - nadające kwalifikacje do pra...
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu, Wydział Ekonomiczny w Opolu
Studia pedagogiczne - nadające kwalifikacje do pra...
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy...
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Studia pedagogiczne nadające kwalifikacje do pracy...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydział Ekonomiczny w Szczecinie
Studia pedagogiczne - nadające kwalifikacje do pra...
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Studia Podyplomowe - Andragogika
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe dla edukatorów zdrowotnych w za...
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie drug...
Uniwersytet Łódzki
Studia podyplomowe edukacja przedszkolna i opieka ...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia podyplomowe interdyscyplinarne – kwalifikac...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medi...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medi...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne Logopedii i Medi...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne z Oligofrenopeda...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia podyplomowe nadające kwalifikacje nauczycie...
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Studia Podyplomowe Oligofrenologopedyczne
Uniwersytet Gdański
Studia Podyplomowe Pedagogiczne
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Pedagogiczne dla Teologów
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Pedagogiczne w zakresie Rehabil...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Pedagogika dla Nauczycieli bez ...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawc...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Pedagogiki Przedszkolnej i Wcze...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej - Rehabil...
Uniwersytet Wrocławski
Studia Podyplomowe Pedagogiki Specjalnej w zakresi...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia Podyplomowe Przygotowania Pedagogicznego z ...
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Studia Podyplomowe - Terapia Pedagogiczna z Podsta...
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej
Studia podyplomowe uprawniające do wykonywania zaw...
Państwowa Uczelnia im. Stefana Batorego w Skierniewicach
Studia Podyplomowe Wczesnej Interwencji Logopedycz...
Uniwersytet Gdański
Studia podyplomowe Wczesne wspomaganie rozwoju dzi...
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Studia Podyplomowe Wychowanie Przedszkolne i Eduka...
Uniwersytet Wrocławski
Studia podyplomowe w zakresie Arteterapii z elemen...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Studia Podyplomowe w zakresie diagnozy i terapii j...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie diagnozy, poradnictw...
Uniwersytet Wrocławski
Studia podyplomowe w zakresie Edukacji integracyjn...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Studia podyplomowe w zakresie edukacji i rehabilit...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Studia Podyplomowe w zakresie edukacji przedszkoln...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie edukacji wczesnoszko...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Studia Podyplomowe w zakresie gender
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie logopedii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Studia Podyplomowe w zakresie logopedii
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie metodyki nauczania j...
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Studia Podyplomowe w zakresie neurorehabilitacji i...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia Podyplomowe w zakresie pedagogiki korekcyjn...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie Pedagogiki Resocjali...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Studia Podyplomowe w zakresie Pedagogiki Resocjali...
Uniwersytet Wrocławski
Studia podyplomowe w zakresie pedagogiki resocjali...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania nauczy...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedago...
Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie
Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedago...
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedago...
Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego
Studia Podyplomowe w zakresie resocjalizacji i pro...
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Studia podyplomowe w zakresie Terapii pedagogiczne...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Studia podyplomowe w zakresie uzyskania kwalifikac...
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Studia podyplomowe w zakresie Wczesnego wspomagani...
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedago...
Uniwersytet Warszawski
Studia Podyplomowe Zintegrowana Edukacja Przedszko...
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagog...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie
Studia podyplomowe z zakresu socjoterapii
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu
Studia podyplomowe z zakresu Tyflopedagogiki
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Studium Pedagogiczne
Politechnika Gdańska
Studium Pedagogiki Opiekuńczej i Gerontologii
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Studium pomocy psychologicznej i socjoterapii
Collegium Verum
Surdopedagogika dwusemestralne przez Internet
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Surdopedagogika. Edukacja i rehabilitacja dzieci i...
Uniwersytet Rzeszowski
Surdopedagogika i Tyflopedagogika - nowy poszerzon...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Systemowe wsparcie dziecka i rodziny
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Społecznych w Warszawie
Terapeuta zajęciowy
Politechnika Koszalińska
Terapia dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjny...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowy...
Uniwersytet Gdański
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficz...
Uniwersytet Gdański
Terapia integracji sensorycznej (autyzm, zespół As...
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Terapia pedagogiczna
Uniwersytet Rzeszowski
Terapia pedagogiczna
Collegium Verum
Terapia pedagogiczna dzieci i młodzieży ze specjal...
Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku
Terapia pedagogiczna i rewalidacja dziecka ze spec...
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Terapia pedagogiczna uczniów z dysleksją, ADHD ora...
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense
Terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami rozwoj...
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu
Terapia pedagogiczna z arteterapią
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie
Terapia pedagogiczna z elementami logopedii
Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
Terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Terapia pedagogiczna ze wspomaganiem rozwoju i edu...
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Terapia pedagogiczna z muzykoterapią i choreoterap...
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Terapia przez sztukę w edukacji przedszkolnej i wc...
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Terapia ruchem, gimnastyka kompensacyjno - korekcy...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Terapia ruchowa z gimnastyką kompensacyjno-korekcy...
Wyższa Szkoła Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi
Terapia zaburzeń w mówieniu, pisaniu i czytaniu
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Terapia zajęciowa i techniki relaksacyjne
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Tyflopedagogika trzysemestralne przez Internet
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Tyflopedagogika z rehabilitacją wzroku
Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka ...
Uniwersytet SWPS Warszawa
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego d...
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze
Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna -...
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Wczesne, wieloaspektowe wspomaganie rozwoju dzieck...
Uniwersytet SWPS Wrocław
Wczesne wspomaganie, edukacja i terapia dzieci i m...
Uniwersytet Gdański
Wczesne wspomaganie i rewalidacja dziecka niepełno...
Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i ic...
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z autyzmem i ni...
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wyższa Szkoła Uni-Terra w Poznaniu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Europejska Uczelnia Społeczno-Techniczna w Radomiu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Akademia im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (3 semestry)
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wczesna inte...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka oraz dziecka z...
Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Zamiejscowy w Elblągu
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i i...
Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum au...
Uczelnia Jańskiego w Łomży
Wczesne wspomaganie rozwoju i rewalidacja dziecka ...
Uniwersytet Gdański
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i...
Akademia Ignatianum w Krakowie
Wiedza o kulturze – dydaktyka nauczania przedmiotu
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wiedza o kulturze – dydaktyka nauczania przedmiotu
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wiedza o społeczeństwie – dydaktyka nauczania prze...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i niepełnos...
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Wspomaganie rozwoju i edukacja uczniów z autyzmem ...
Kujawsko-Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy
Wspomaganie rozwoju i edukacji osób z autyzmem
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
Wychowanie do życia w rodzinie
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
Wychowanie do życia w rodzinie – dydaktyka nauczan...
Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J. Chechlińskiego w Łodzi
Wychowanie przedszkolne dwusemestralne przez Inter...
Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. Prof. T. Kotarbińskiego
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna ...
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe
Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu
Wychowanie przedszkolne z edukacją wczesnoszkolną
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie
Wychowanie przez sztukę we wczesnej edukacji
Uniwersytet Rzeszowski
Zapobieganie agresji i przemocy w szkole
Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkoln...
Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania w Krakowie, Wydział Ekonomii w Mielcu
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkoln...
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki im. H. Konopackiej w Pruszkowie
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkoln...
Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkoln...
Wyższa Szkoła Humanistyczno-Przyrodnicza Studium Generale Sandomiriense
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkoln...
Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkoln...
Wyższa Szkoła Lingwistyczna w Częstochowie
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkoln...
Akademia Pomorska w Słupsku
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkoln...
Wyższa Szkoła Zarządzania EDUKACJA we Wrocławiu
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkoln...
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie ...
Akademia Zamojska
Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie ...
Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie